જિલ્લા આંતરિક ઓનલાઇન બદલી અંતર્ગત તમામ માહિતી માટે દરેકને ઉપયોગી લીંક

જિલ્લા આંતરિક ઓનલાઇન બદલી અંતર્ગત તમામ માહિતી માટે દરેકને ઉપયોગી લીંક 


મહત્વપૂર્ણ લીંક 

શા માટે બદલી કેમ્પ મોકૂફ રખાયા ? સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 


મહત્વપૂર્ણ લીંક 

ઓનલાઇન બદલી કેમ્પ સ્થગિત કરવા બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 


ઓનલાઇન બદલી બાબત કોઈપણ સમાચાર કે માહિતી મળશે તો આ લીંક પર અપડેટ કરવામાં આવશે સમયાંતરે આ લીંક ઓપન કરી એક વાર વાંચી લેવું 

મહત્વપૂર્ણ લીંક

ઓનલાઈન બદલી થયેલ શિક્ષકો માટે ઓર્ડર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન બદલી શિક્ષક લોગીન કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો. 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન બદલી બીજા તબક્કાનો  જૂનો કાર્યક્રમ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લીંક

ઑનલાઇન જિલ્લા આંતરીક બદલીની અરજીઓ મંજૂર - નામંજૂર કરવા બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન બદલી કેમ્પની જિલ્લા કક્ષાએ રિજેક્ટ કરેલ અરજી બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ લિંક

આંતરીક બદલી માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન બદલી   કેમ્પ -  તમામ  જીલ્લા   વાઈઝ  જગ્યાનું   લીસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન બદલી ફોર્મ ભરવા કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન બદલી ફોર્મ ભરવા ની નવી સૂચના વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન બદલી ફોર્મ ભરવા જરૂરી સૂચનો નો વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન બદલી ખાલી જગ્યા જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

વધ,ઘટ, ઓનલાઇન આંતરિક ,જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પ યોજવા બાબત તા -15-10-2022નો લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

તારીખ - 1/4/22નાં ઠરાવમાં હાઇકોર્ટ સુચવ્યા મુજબ સુધારા લેટર-14-10-2022 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

બદલીના નવા નિયમો પત્રકો તથા રજીસ્ટરો સાથે નો પરિપત્ર 1-4-2022નો પેજ-63 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

જિલ્લા આંતરિક ઓનલાઇન બદલી અંતર્ગત તમામ માહિતી માટે દરેકને ઉપયોગી લીંક 
જિલ્લા આંતરિક ઓનલાઇન બદલી અંતર્ગત તમામ માહિતી માટે દરેકને ઉપયોગી લીંક 


ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલી માટે ઓનલાઇન સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ ઓનલાઇન બોટલ ઉપર તમામ શિક્ષકોની વિગતોના ડેટા નાખ્યા બાદ તેમને ઓનલાઇન બદલીનું સ્થળ કોમ્પ્યુટર દ્વારા સોફ્ટવેરની મદદથી આપવામાં આવતું હોય છે જે શિક્ષકને જે મુજબની સિનિયોરિટી અને અગ્રતા ક્રમ હોય તે મુજબ કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર દ્વારા બદલીના ઓર્ડર જનરેટ થતા હોય છે અને શિક્ષકો ઘરે બેઠા ઓનલાઈન બદલી કરી શકતા હોય છે તો આવી ઉપયોગી માહિતી અને અવનવીને જાણવા જેવી માહિતી પ્રોજેક્ટ 303 whatsapp ગ્રુપ થકી તમામ શિક્ષકો સુધી અમે પહોંચાડીએ છીએ જાણવા જેવું અને ઉપયોગી માહિતી માટે ખાસ તમામ મિત્રો માટે પ્રોજેક્ટ 303 whatsapp ગ્રુપ બનાવવામાં આવી છે જેની મદદથી આવા જુદા જુદા સમાચારો વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ અમે કરી રહ્યા છીએ આવી ઉપયોગી માહિતી અન્ય મિત્રો સુધી પણ પહોંચાડવામાં વિનંતી કરીએ છીએ ઓનલાઇન બદલી અંગેના જુદા જુદા નિયમો તમારે ડાઉનલોડ કરવા હોય અથવા તો ઓનલાઇન બદલી અંગેના કોઈપણ જાતના સમાચાર મેળવવા હોય તો તમે પ્રોજેક્ટ 303 whatsapp ગ્રુપમાં અચૂકથી જોડાજો. ઓનલાઇન બદલીની અરજી કેવી રીતે કરવી ઓનલાઈન બદલીની અરજી કરવા માટે તારીખો કેવી રીતે નાખવી આ તમામે તમામ પ્રકારની સૂચનાઓ અને માહિતી પ્રોજેક્ટ 303 whatsapp ગ્રુપમાં અમે મુકતા હોઈએ છીએ જે મિત્રોએ ઓનલાઇન બદલીની અરજી કરવી હોય અને કોઈપણ જાતની મૂંઝવણ હોય તો તેવા તમામ મિત્રોને પ્રોજેક્ટ 303 whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઈ જવાની અમે સલાહ આપીએ છીએ તેમાં અમે આવી ઉપયોગી અને મહત્વની તમામ જાણકારી ગ્રુપમાં મુકતા હોઈએ છીએ તો ખરેખર જે મિત્રો ઓનલાઇન બદલી કરાવવા માગતા હોય હાલ જિલ્લા ફેર ઓનલાઇન બદલી નથી થતી નથી તે જેમ જેમ જિલ્લામાં ખાલી જગ્યા થતી જશે તેમ તેમ તેની લિસ્ટ પૂર્ણ થયા બાદ જિલ્લા ફેર ઓનલાઇન બંધ કરી શકાશે હાલ ફક્ત અને ફક્ત જિલ્લાની અંદર તાલુકા રસપ્રદ એટલે કે જિલ્લા આંતરિક બદલી જ ઓનલાઇન કેમ્પ યોજવામાં આવે છે તો આવી ઉપયોગી માહિતી અને મહત્વની માહિતી તમામે તમામ મિત્રો સુધી પહોંચાડવા અને વધુમાં વધુ લોકો પ્રોજેક્ટ 300 તો whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઈ અને એવી ઉપયોગી માહિતી મેળવી તે માટે તમે પોતે પણ અંગત પ્રયાસ કરજો અને તમામ શિક્ષકોની પ્રોજેક્ટ whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઈ જવાની સલાહ આપશો જિલ્લા આંતરિક બદલી માટે ઉપયોગી તમામે તમામ માહિતી એક જગ્યાએ મૂકવાનો અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો આવી ઉપયોગી માહિતી અન્ય લોકો સુધી પણ પહોંચાડવા માટે વિનંતી છે 
જિલ્લા આંતરિક ઓનલાઇન બદલી અંતર્ગત તમામ માહિતી માટે દરેકને ઉપયોગી લીંક 

જિલ્લા આંતરિક ઓનલાઇન બદલી અંતર્ગત તમામ માહિતી માટે દરેકને ઉપયોગી લીંક Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR