કોરોના રસીનું સર્ટિફિકેટ મેળવો સીધું તમારા વોટ્સઅપ માં

કોરોના રસીનું સર્ટિફિકેટ મેળવો સીધું તમારા વોટ્સઅપ માં

 
મહત્વપૂર્ણ લિંક
કોરોના રસીનું સર્ટિફિકેટ મેળવો સીધું તમારા વોટ્સઅપ માં

https://www.techvechpro.com/2022/01/corona-vaccine-certificate-in-WhatsApp.htmlકોરોના રસીનું સર્ટિફિકેટ મેળવો સીધું તમારા વોટ્સઅપ માં

https://www.techvechpro.com/2022/01/corona-vaccine-certificate-in-WhatsApp.htmlવોટ્સએપ પર સર્ટીફિકેટ મેળવવા 

જો તમે કોરોના રસીકરણ નું ફોર્મ ભર્યું હોય તો કોઈની પાસે ભરવાના હોય અથવા તો રસી લેવા જવાના હોય 
ગુજરાત રાજ્યના તમામ લોકો માટે રસી લીધા બાદ કોરોના ની રસી લીધા બાદ કોરોનાને વેકસીન લીધા પછી તમારું સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું તે માટે સરસ મજાની ઉપયોગી માહિતી મુકવામાં આવી છે જે મિત્રો ની રસી લીધી છે તે તમામ મિત્રો માટે ખાસ ઉપયોગી માહિતી છે તમામે તમામ લોકોને ઉપયોગી થશે કોરોના નું સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ કરવામાં મદદરૂપ થશે તમારી આજુબાજુના અન્ય કોઈ મિત્રોએ એમને પણ જો તમારે સ્કૂલનું સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવું હોય તો પણ એ તમામે તમામ માટે સરસ મજાની માહિતીને સરળતાથી સાવિ નું સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ કરી શકશો સરળ અને એકદમ સામાન્ય બાબત સસ્તામાં સસ્તો મોબાઇલ jio નો મોબાઈલ સસ્તામાં સસ્તો હોય તેઓ સામાન્ય મોબાઈલનો ઉપયોગ કરતા હોય તો પણ એવા મોબાઈલ મેં તને whatsapp ચલાવતાં હોય અને જે નંબર તમે આપ્યો હોય એટલે કે કોરોના ની જાહેરત તમે લેવા ગયા હોય અને એ દરમિયાન મોબાઈલ નંબર પૂછવામાં આવે છે ત્યારે તેમને કોઈપણ નર્સ કે ડોક્ટર કે કોઈ વ્યક્તિ ચેનલ કે ડોક્ટર કે તમે રસી આપતા હોય તે જ્યારે તમારો મોબાઈલ નંબર માગતા હોય એ જ મોબાઇલ છે તમારો whatsapp માં હોય તે તેમાં સરળતાથી સાવ બીજી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકો છો અહીં આપવામાં આવેલી લિંક ઉપર કે જે મોબાઇલ નંબર આપવામાં આવે છે તે whatsapp નંબર છે એના પર ફક્ત તમે ડાઉનલોડ્સ સર્ટિફિકેટ લખશો એટલે કોટીમાં છે અને તેની સાથે જ otp app તમારું નામ પૂછી ને તમારું સર્ટિફિકેટ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો એક સાવ સરળ રીત એકદમ સાવ ઇઝી રીતે ગમે તે સમયે ગમે ત્યારે જરૂર પડે બસ કરતાં ચાલુ બસમાં પણ જરૂર પડી જાય તો તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો બજારમાં ફરતા હોય તો ખરીદી કરતા દુકાનમાં બેઠા હોય અને ઘણા બધા બીઝી હોય એની સામે તમે અચાનક કોઈ સર્ટીફીકેટની જરૂર પડી જાય અમુક જગ્યાએ તમે એક સરકારી કચેરીમાં ગયા હોય ને તો કરુણા સર્ટી ને જરૂર પડી જાય તો તમે તમારા whatsapp માં તાત્કાલિક ફટાફટ કરીને આપી શકો છો નવસારી થી જે રીતે મુકવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ તમારા whatsapp નું નામ છે પ્રોજેક્ટ હતો whatsapp ગ્રુપ નું સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ મૂકવામાં આવી છે આવી ઘણી બધી લોકોને ફાયદાકારક અને ઉપયોગી માહિતીઓ મારો વર માંગતા હોઈએ છીએ તમારી આસપાસ કેટલા પણ બનાવ્યું લોકોએ તેમની કોરોનાવાયરસ લીધા પછી તેને સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવામાં મુશ્કેલી થતી હશે તો તમામે તમામ મિત્રો છે તેવી માહિતી પહોંચાડવી અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે અને સરળતાથી બધા કોરોના રસી નું સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ કરતા થઈ જાય તેવો અમારો પ્રયત્ન છે  

કોરોના રસીનું સર્ટિફિકેટ મેળવો સીધું તમારા વોટ્સઅપ માં


કોરોના રસીનું સર્ટિફિકેટ મેળવો સીધું તમારા વોટ્સઅપ માં

કોરોના રસીનું સર્ટિફિકેટ મેળવો સીધું તમારા વોટ્સઅપ માં Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR