ગુજરાતી સમાચાર વાંચવા માટે બહુ અગત્યની પોસ્ટ મૂકવામાં આવી છે તો રોજ મુલાકાત લેવા વિનંતિ

ગુજરાતી સમાચાર વાંચવા માટે બહુ અગત્યની પોસ્ટ મૂકવામાં આવી છે તો રોજ મુલાકાત લેવા વિનંતી 


મહત્વપૂર્ણ લિંક 

PM યશસ્વી યોજના ઓફિસીયલ વેબસાઈટ માટે અહીં ક્લિક કરો 


મહત્વપૂર્ણ લિંક 

PM યશસ્વી યોજના નોટીફીકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

PM યશસ્વી યોજના તારીખ ફેરફાર નોટીફીકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો  


 મહત્વપૂર્ણ લિંક

ખૂબ જ ગુસ્સાવાળા સ્વભાવની હોય છે આ 4 રાશિની યુવતીઓ, પોતાના આગળ કોઈનું નથી ચાલવા દેતી
ગુજરાતી સમાચાર વાંચવા માટે બહુ અગત્યની પોસ્ટ મૂકવામાં આવી છે તો રોજ મુલાકાત લેવા વિનંતિ


https://www.techvechpro.com/2022/01/Gujarati-samachar-most-imp-link.html

ગુજરાતી સમાચાર વાંચવા માટે બહુ અગત્યની પોસ્ટ મૂકવામાં આવી છે તો રોજ મુલાકાત લેવા વિનંતિ


રાજ્યમાં રહેતા ગુજરાતી પરિવાર માટે તમામ ગુજરાતીઓને વાંચવાલાયક જુદા જુદા સમાચારો ગુજરાતીમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે ગુજરાતમાં જેટલા પણ જિલ્લાઓ છે તમામ જિલ્લામાં જુદી જુદી બોલી બોલાતી હોય છે દરેક જીલ્લા વાઈઝ બોલીવુડ સહેજ ફેરફાર જણાતો હોય છે ઘણા બધા લોકોને પણ ગુજરાતીમાં ઓમ ભાષામાં સહેજ ફેરફાર થઈ જતો હોય છે સમય સમયે જગ્યા જગ્યા વાતાવરણ મુજબ વાણી માં ફેરફાર થતો જોવા મળતો હોય છે શબ્દો માં પણ ઘણા બધા ફેરફારો જોવા મળતા હોય છે પણ ગુજરાતી લખાણ આપો મજાનું છે વાંચવું ગમે છે સાંભળવું ગમે છે અહીંયા ગુજરાતીમાં જુદા જુદા સમાચાર મુકવા માટે એક સરસ મજાની પોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે અહીંયા તમને વિવિધ પ્રકારના જુદા જુદા સમાચારો મળી રહેશે એના સમાચાર વાંચ્યા બાદ નીચે જુદી લિંગ પર મૂકવામાં આવશે તમારા જૂના સમાચાર પત્ર વાંચ્યો હોય તો પણ તમે વાંચી શકો છો માટે ઉપયોગી માહિતી તમામ આજુબાજુમાં આજે પણ ગુજરાતી મિત્રો હોય ગુજરાતી પરિવાર હોય તેમને ગુજરાતીમાં સમાચાર વાંચવા હોય છે જે ન્યુઝ ગુજરાતીમાં આવતા હોય તમામે તમામ ન્યુઝ ગુજરાતીમાં ન્યુઝ મુકવા માટેનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રયત્ન કરવામાં આવશે અમારા પ્રયત્નો દ્વારા ઘણા બધા મિત્રો ગુજરાતીમાં સમાચાર વાંચી શકશે ગુજરાતીમાં જુદા જુદા સમાચાર તમારે વાંચવા પડે અથવા તો કયા સમાચાર વાંચવા તે શોધવું પડતું હોય છે પણ જો તમે અમારા પ્રોજેક્ટ whatsapp ગ્રુપમાં જોડાયેલા છો તો તમે જુદા જુદા સમાચાર મૂકતા હોઈએ છીએ શૈક્ષણિક સમાચારોની સાથે સાથે ઘણા બધા ઉપયોગી સમાચારો પર મુકવાનો મારો પ્રયત્ન રહેલો હોય છે અમારા પ્રયત્નોને તમે બીલ બનાવજો તમારી આજુબાજુમાં જેટલા પણ લોકો હોય તમામ લોકોને અમારા પ્રયત્નો કરવા માટે વિનંતી કરજો અમારી જુદી જુદી પોસ્ટ સૌને ઉપયોગી બનાવવા માટે લોકોને મદદરૂપ થવા માટે કરવામાં આવતી હોય છે લોકોને વિવિધ જાણકારી મળે તે પણ ગુજરાતીમાં જાણકારી મળી રહે તેવો અમારો પ્રયત્ન રહેલો હોય છે તમારી આસપાસ કેટલાક લોકો ગુજરાતી પરિવારમાં ગુજરાતી સમાચાર વાંચવા માટેના પ્રયત્નો કરતા હોય છે ન્યૂઝમાં ઘણા બધા સમાચાર આવતા તેમાંથી તમારે કયા સમાચાર વાંચવા તે મુશ્કેલી થઈ જતી હોય છે માટે જો મારા whatsapp ગ્રુપમાં જોડાયેલા હશો પ્રોજેક્ટ તેમજ જુદા જુદા શૈક્ષણિક સમાચાર મુકવામાં આવશે તે ખરેખર બિરદાવવા લાયક હોય છે જુદા જુદા શૈક્ષણિક સમાચારો માટે આ એક જ પોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે જેથી તમે જુદા જુદા સમાચાર વાંચી શકશો આ પોસ્ટ ઉપર શૈક્ષણિક સમાચાર બીજી પોસ્ટમાં મુકવામાં આવે છે જેમાં તમે એક સમાચાર જે ગૌ સંકલન કરેલું હોય તે પણ તમે જાણી શકશો માટે તમામ મિત્રોને વિનંતી કે આ પોસ્ટ સાચવી રાખી અહીંયા જુદા જુદા સમાચારોની સાથે સાથે તમારે ઘણું જાણવા જેવી માહિતી પણ મુકવામાં આવશે તો તમારી આસપાસ જેટલા પણ મિત્રો એ તમામે તમામ મિત્રોને આ વિવિધ માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરજો અને અમારી સાથે જોડાઈ લેવા માટે વિનંતી કરજો 


ગુજરાતી સમાચાર વાંચવા માટે બહુ અગત્યની પોસ્ટ મૂકવામાં આવી છે તો રોજ મુલાકાત લેવા વિનંતિ

ગુજરાતીમાં શૈક્ષણિક સમાચાર વાંચવા માટે ખાસ મહત્વની અગત્યની પોસ્ટ જે જે મિત્રોને ગુજરાતીમાં શૈક્ષણિક સમાચાર થતો જાણવા જેવું કંઈક અવનવું gajab gajab બાળ નાના બાળકો હોય ઘરડા લોકો હોય યુવાન લોકો હોય તમામે તમામ સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય તમામે તમામ લોકોની એમના લગતું એમના જરૂરિયાત મુજબનું વાંચન સાહિત્ય માટે online link મુકવાનો મારો પ્રયત્ન રહેશે જે તમામે તમામ લોકોની ઓનલાઇન માહિતી સરળતાથી મોબાઇલમાં જ વાંચી શકાય તમારે અનુકૂળતા એ વાંચી શકાય એટલા માટે અહીં વિવિધ સમાચારોનું સંકલન કરવામાં આવશે જેની તમામે તમામ લોકોને ઉપયોગી થશે તો પ્રોજેક્ટર whatsapp ગ્રુપમાં જોડાયેલા તમામ મિત્રો માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે કે વધુમાં વધુ લોકો પ્રોજેક્ટ જોડાયેલ ક્ષણિક સમાચારો અથવા બજારમાં સંકલન મેળવવા માટે સૌથી સારામાં સારી બાબત છે અને આવા શૈક્ષણિક સમાચાર વાંચવા જોઇએ અને સારા મિત્રો અથવા તો આપણા મિત્રોને પણ સારા શૈક્ષણિક સમાચાર પહોંચાડવા જોઈએ ઉપયોગી માહિતી વધુ લોકો સુધી પહોંચે તેવો અંગત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ 


ગુજરાતી સમાચાર વાંચવા માટે બહુ અગત્યની પોસ્ટ મૂકવામાં આવી છે તો રોજ મુલાકાત લેવા વિનંતિ

ગુજરાતી સમાચાર વાંચવા માટે બહુ અગત્યની પોસ્ટ મૂકવામાં આવી છે તો રોજ મુલાકાત લેવા વિનંતિ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR