તમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ મજા આવશે

 તમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ મજા આવશે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

વોઇસ સ્ક્રીન લોક એપ્લિકેશન-1 ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

વોઇસ સ્ક્રીન લોક એપ્લિકેશન-2 ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરોતમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ મજા આવશે

https://www.techvechpro.com/2021/12/voice-mobile-screen-lock-open.htmlતમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ મજા આવશે


અહીં સરસ મજાની એપ્લીકેશન આપવામાં આવી છે આ એપ્લિકેશનની મદદથી તમારી ઘણી બધી ગમ્મત પણ થઇ જશે અને તમારું કામ પણ થઈ જશે એવી વિગત છે કે તમારા મોબાઇલનુ લોક આપણે પાછળથી ફિંગર પ્રિન્ટ અથવા તો આપણી આંખોને ગમે તે કઈ રીતે ખોલવાનું હોય છે અથવા તો કોઈ પેટન્ટ રાખતા હોય છે પસંદ કરીને મોબાઇલ નું લોક કરતા હોય છે પાસવર્ડ સ્ટ્રોન્ગ રાખતા હોય છે જ્યારે કોઈને જરૂર પડી ન જાય આના મોબાઈલ ઉપર ના કરી દે એટલા માટે મોબાઈલ નું લોક જુદી જુદી રીતે રાખવા માટે કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ એક સરસ મજાની એપ્લીકેશન આપવામાં આવી છે જે ભક્ત ગમ્મત કરવા માટે ઉપયોગી હોય છે એવી એપ્લિકેશન આપણા મોબાઇલમાં થોડો ટાઈમ રાખી ચેક કરી પછી અને ઇન્સ્ટોલ કરી દેવી જોઈએ આવી એપ્લિકેશન કાર્યમાં પણ રાખવી ન જોઈએ ફક્ત અને ફક્ત એક આનંદ ખાતર થોડીક મજા આવી જાય બાળકોને આનંદ થાય ગમ્મત પડી જાય એટલે તુ સરસ લોકોમાં આવી છે આવી એપ્લિકેશનનો ખાસ ધ્યાન રાખવું કે થોડો ટાઈમ થી અને ફરી જયારે જરૂર પડે ત્યારે ઇન્સ્ટોલ કરી પાછી ઇનસ્ટોલ કરી દેવી જોઈએ આ વિગત ભૂલવી ન જોઈએ આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ તમારે ફક્ત અને ફક્ત વિગતો એટલા માટે જ આનંદ કરવા માટે બાળકોને મજા આવી નવું લાગે લાગે એટલા આવે છે આવી એપ્લિકેશન કાયમી ફોનમાં રાખવી ન જોઈએ હવે આપણે શું કરવાનું છે જે કા મોબાઈલ માં ઘણી બધી વાર કરવા માટે જુદી જુદી પદ્ધતિ કરતાં હોય છે મને એક સરસ મજાની પદ્ધતિ છે કે ફક્ત તમારે તમારું નામ જ બોલવાનું ને મોબાઈલ નું લોક ખુલી જાય આવી સરસ મજાની ઉપયોગી એપ્લિકેશન ખરેખર સારી છે પણ છતાં પણ કાયમ રાખવું જોઈએ નહિ આપણે જે ઉપયોગ કરતા હોય તે પેટર્ન અથવા તો પાસવર્ડ થતો ફિંગર પ્રિન્ટ અથવા તો આપણા આંખોનું સ્કેન કરીને કેવી રીતે મોબાઈલ નું લોક રાખવો જોઈએ એવી એપ્લિકેશન ઉપયોગ ફક્ત અને ફક્ત ઘણીવાર આવી પોસ્ટ મુકતા હોય છે જે બાળકોને ઉપયોગી થતી હોય છે તે માટે જ આ પોસ્ટ પર મૂકવામાં આવી છે ફક્ત અને ફક્ત આનંદ ખાતર મજાક થાય તો થોડો ટાઈમ પસાર થાય આવો મન હળવું થાય ત્યારે ટેન્શન હોઈએ અને ખૂબ જ દુઃખી હોય તો તેવા સમયે આવી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી અને થોડોક આનંદ કરીએ ને પછી પાછી અને ઇન્સ્ટોલ કરી દેવી જોઈએ મોબાઈલનો સ્ક્રીન લોક ખોલવા માટેની એપ્લિકેશન ખરેખર સાચી છે અને સરસ કામ કરે છે ઉપયોગ કરેલો છે એટલે કામ નથી આપવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી ક્યારેક આપણને સમજણ પડતી નથી કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તો તમારે એના વિડિયો પણ જોઇ શકાય તેના સ્પેશલ પણ આપેલા હોય છે તે તમે જોઈ શકો છો આ એપ્લિકેશન ખરેખર કેવી રીતે ભેગી કરે છે તમારી આસપાસ ઘણા બધા કેટલા બધા મિત્રો હશે કે જેની આવી ઘણી બધી માહિતી મેળવી હોય છે પણ તે મેળવી શકતાં અમારા આ વેબસાઇટ દ્વારા મેં જુદી જુદી માહિતી મુકવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે પણ આપણી આવી માહિતી ખૂબ જ ઉપયોગી લાગે આનંદના કી કિંમત લાગી તારી માહિતી વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવી જોઇએ અને જે મિત્ર ની માહિતી મેળવવાની ઇચ્છા હોય આવી મોબાઈલ ની જુદી-જુદી એપ્લિકેશન મૂકતા હોય છે જે ખરેખર કાયમી રાખવા માટે અને તમામ લોકોને ખૂબ જ ઉપયોગી એપ્લિકેશન મૂકતા હોય છે આ એપ્લિકેશન ફક્ત ગમત માટે મૂકી છે આનંદ ખાતર મૂકી છે પણ અમુક એપ્લિકેશન જોઈએ કે જે કાયમ માટે બહુ ઘણા ટાઇમ પછી તે આપણને ઉપયોગી થાય અને વારંવાર આપણને જરૂર પડતી હોય છે અને ઘણી ઉપયોગી પણ થતી હોય છે કેટલીક વાર આપણે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ નો સામનો કરતા હોય ત્યારે આવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન આપો ને ઘણી બધી ઉપયોગી સાબિત થઈ જતી હોય છે તેવી કેટલીક એવી એપ્લીકેશન છે ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે અને આપો નવો ફોન લાવ્યો હોય તો પડેને ઇન્સ્ટોલ કરી દેવી જોઈએ એવી કેટલીક ઘણી બધી એપ્લિકેશન તમે મૂકતા હોઈએ છીએ તે તમામે તમામ એપ્લિકેશનો આપણે રાખવી જોઈએ અને ખરેખર બધાને ફાયદો થાય થાય તેવી એપ્લિકેશન મારા whatsapp ગ્રુપમાં મૂકતા હોઈએ છીએ એપ્લિકેશન ફક્ત આનંદ માટે મૂકે છે થોડો ટાઈમ પસાર થાય મને એવું થાય તો કાયમી એપ્લિકેશન અમે લખતા જોઈએ છે કે ખરેખર દરેકને ઉપયોગી છે આ એપ્લિકેશન ફક્ત આનંદ મનોરંજન માટે છે મનોરંજન પૂર્ણ થાય એટલે એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી દેવી જોઈએ આ બાબત આપણે ખાસ તેમના તુજે મનોરંજન કરવા માટે જ અને તેના માટે એપ્લિકેશન ભૂલ કરતા હોઇએ છીએ તમારી એપ્લિકેશનો તમે ઇન્સ્ટોલ કરજો બાળકોને આનંદ કરાવજો અને વધુમાં વધુ આપણા મિત્રો હોય તેમની પણ ઈન્સ્ટોલ કરવાની સાથે સાથે સલાહ પણ આપવાની કે બધી એપ્લિકેશન કાયમ રાખવી જોઈએ નહીં હવે તમારી આસપાસ તમારા પડોશી મિત્ર પણ હશે તમારા પોતાના whatsapp પર ચાલતા હશે તમે સાથે નોકરી કરતા હોય તો ચાલતાં તે તમામ લોકોને એવી એપ્લિકેશન સિસ્ટમ ઉપલબ્ધ હોય છે તેની જાણ કરજો અને તમામ મિત્રો સાથે આવી વસ્તુઓ શેર કરજો  


તમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ મજા આવશે

તમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ મજા આવશે Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR