હવે કોલ કરવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ખોલવાની જરૂર નથી માત્ર તમે એકવાર બોલશો એટલે લાગી જશે કોલ આ લિંકથી જાણો કેવી રીતે.

 હવે કોલ કરવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ખોલવાની જરૂર નથી માત્ર તમે એકવાર બોલશો એટલે લાગી જશે કોલ આ લિંકથી જાણો કેવી રીતે

મહત્વપૂર્ણ લિંક


એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


એપ્લિકેશન નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો


હવે કોલ કરવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ખોલવાની જરૂર નથી માત્ર તમે એકવાર બોલશો એટલે લાગી જશે કોલ આ લિંકથી જાણો કેવી રીતે.


https://www.techvechpro.com/2021/12/voice-call-dialer-mobile-app-dowanload.html

હવે કોલ કરવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ખોલવાની જરૂર નથી માત્ર તમે એકવાર બોલશો એટલે લાગી જશે કોલ આ લિંકથી જાણો કેવી રીતે.તમામ મિત્રોને ખાસ જણાવવાનું કે કરી આપવામાં આવેલ એપ્લિકેશન દ્વારા તમે તમારા મોબાઇલમાં નંબર ટાઈપ કર્યા વગર પણ એને ભુલી ને કોલ કરી શકો છો જો તમારા મોબાઇલમાં જે ન મળતી હોય અને શિવનું નામ બોલશો તે નામના આધારે તેને ફોન લાગી જશે ફોન લગાવવા માટે સરસ મજાની એપ્લીકેશન છે જે તમારા શ્રેષ્ઠ કરવી જોઈએ જો આ એપ્લિકેશન આપણને તેની સંપૂર્ણ કરી દેવી જોઈએ નહીં ફક્ત માહિતી મુકવામાં આવે છે જે માહિતી આપણને ઉપયોગી લાગે તો જ રાખવાની હોય છે મિત્રો ને આવું માનવામાં આવતા નથી માટે એપ્લિકેશન મૂકવામાં આવી છે આવી એપ્લિકેશનથી ઘણા બધા મિત્રોને આનંદ આવી જતો હોય મજાક મસ્તી થઈ જતી હોય અને ટાઈમ પાસ થવા માટે તમામ મિત્રોને વિનંતી કે આ vigo એપ્લિકેશન હોય તે ઇન્સ્ટોલ કરવાની આપવાના હોય છે મોબાઇલમાં એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કર્યા વગર ભાથીજી પરિવારમાં બાળક પાસે મોબાઇલ j2 કેવી કોઈ વિગત હોય તેવા મોબાઈલ માં એપ્લિકેશન ચેક કરી શકીએ છીએ તે ચેક કર્યા બાદ જો આપને યોગ્ય લાગે સાદી હોય આપણને અનુકૂળ કોની પૂજા નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અમારા ફક્ત અને ફક્ત આવી માહિતી મુકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતી હોય છે અમે માહિતી એટલા માટે મૂકવું હોય છે કે અમુક વાર આવી ઘણી બધી ઉપયોગી એપ્લિકેશન હોય છે અને આપણે તેનાથી અજાણ હોય છે તેમની અજાણતા દૂર કરવા માટે આપણે બધા જાણે સમજી શકીએ એટલા માટે જ આ વિવિધ એપ્લિકેશન મુકવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ આ એપ્લિકેશન ખરેખર જાણવા જેવી છે એ વખતે મેં તેનું નામ બોલો ને કોલ લાગી જાય તેને મુકવામાં આવે છે અમુક મિત્રો એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કર રહે હો તેની સમજણ નથી પડતી તેનો ઉપયોગ કરવો કેવી રીતે કોલ લગાવો તેની જાણકારી મળી રહે કોઈના પણ મજબૂર ના રહે તે માટે તેના વિડીયો આવે છે એ બાબત છે અને તમારા મોબાઇલ એપ્લિકેશન નથી પણ કરી શકશો એપ્લિકેશન તમારા મિત્રો ને પણ જણાવી શકું છું કે લાગી એપ્લિકેશન સારી જ તમને ઉપયોગી લાગતી હોય તો તમારા પરિવાર અને તમારા મિત્રો ને પણ જાણકારી આપી કેસરનો બુક કરાવી શકો છો અને આવી રમત ગમત જેવી કે આનંદ આપનારી એપ્લિકેશન અદભુત વાત્સલ્ય માટે એવી પણ નવાઇ લાગે તેવી એપ્લિકેશન તમામ મિત્રો સુધી પહોંચાડો આવી જુદી જુદી માહિતી માટે અમારું whatsapp ચાલુ હોય છે તેમાં માહિતીઓ મૂકતા હોય છે તમારે પણ જો મારા whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવાની ઈચ્છા હોય તો whatsapp મારો છે એમાં માહિતી મૂકતા હોઈએ છીએ તે whatsapp નંબર આપો તમને માહિતી મળતી રહે છે તમે બેટા બેટા અથવા તો પલંગમાં સૂતા હોય અથવા તો કઈ જગ્યાએ તમારે નામ શોધવાની જરૂર ટાઈમ લાગે છે તમે ફક્ત તેનું નામ બોલે ને ફોન લગાવી શકો છો તમારી તમારા કોન્ટેક નંબર અથવા ની વાર્તા ખૂટતો થઈ જશે અમુક મિત્રો પાસે ઘણા બધા નંબર હોય છે તેઓ એક જ ઘણા બધા વ્યક્તિઓના નામ નંબર સેવ કરેલા છે તેવી રીતે એનું નામ બોલવાથી અલગ રીતે જ લાગી જતો હોય છે એક જ નામ હોય તો તેનું અટક કે તેઓ name તમે એડ કરેલો હોય તો સરળતાથી તેને પણ લાગી જતું હોય તો સરસ મજાની ખૂબ જ મહત્વની સુવિધાનો ઉપયોગ આપણે બધા લોકો કરી શકતા હોઈએ છીએ તો આવી વધુ લોકો સુધી પહોંચી વધુમાં વધુ લોકો સુધી ઉપયોગ કરતા થાય તે માટે ખાસ વિનંતી કરીએ છીએ અને વધુમાં વધુ લોકો અમારી આવી બાબતો તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડજો અને આપણી આસપાસ ઘણા બધા લોકો રહેતા હોય તેમને પણ આવી બધી જુદી જુદી માહિતી અને પ્લાસ્ટર માં આવી ઘણી બધી માહિતી ઉપલબ્ધ હોય છે તે તમામ માહિતી અમે આપવા માટેનો ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરશે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મારા વર્ષે તમામ માહિતી સિંહ અને ભવિષ્યમાં પણ વધુ સારી માહિતી મુકવાનો પ્રયત્ન કરશો 


હવે કોલ કરવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ખોલવાની જરૂર નથી માત્ર તમે એકવાર બોલશો એટલે લાગી જશે કોલ આ લિંકથી જાણો કેવી રીતે.

હવે કોલ કરવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ખોલવાની જરૂર નથી માત્ર તમે એકવાર બોલશો એટલે લાગી જશે કોલ આ લિંકથી જાણો કેવી રીતે. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR