શૈક્ષણિક સમાચારોનું સંકલન કરતી મહત્વપૂર્ણ માહિતી માટે આ લીંક કાયમી સાચવી રાખો.

 શૈક્ષણિક સમાચારોનું સંકલન કરતી મહત્વપૂર્ણ માહિતી માટે આ લીંક કાયમી સાચવી રાખો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક


ધોરણ આઠ સુધી સો દિવસ વાંચન બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો  


વાચનપર્વ બાબતની માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


વાંચન સાહિત્ય ડાઉનલોડ કરવા માટે આ લીંક સાચવી રાખજોમહત્વપૂર્ણ લિંક

ભાષા સંગમ બુકલેટ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન બાબત મહત્વપૂર્ણ લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Focal point Teacher નિયુક્તિ કરવા બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ લિંક

શુ શાળાઓ ફરી બંધ થશે..? આ બાબતે શિક્ષણ મંત્રીની જાહેરાત વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

શૈક્ષણિક સમાચારોનું સંકલન કરતી મહત્વપૂર્ણ માહિતી માટે આ લીંક કાયમી સાચવી રાખો.

https://www.techvechpro.com/2021/12/education-important-news-report.html


શૈક્ષણિક સમાચારોનું સંકલન કરતી મહત્વપૂર્ણ માહિતી માટે આ લીંક કાયમી સાચવી રાખો.


ગુજરાત રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓ શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા તમામ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે ઉપયોગી પોસ્ટ છે અહીં વિવિધ શૈક્ષણિક સમાચારોનું સંકલન કરી વારા ફરતી સમાચારો મુકવામાં આવશે આ લીંક સાચવી રાખી આ લીંક ઉપર જુદા જુદા શૈક્ષણિક સમાચારો તમે ઓનલાઇન ના શોધી શકો તો ઉપરથી વાંચી શકાશે આ એક ઉપયોગી પોસ્ટ છે જે તમામ પ્રાથમિક શિક્ષકોએ અમુક વાર જોવી જોઈએ અહીંયા જુદા જુદા શૈક્ષણિક સમાચારોનું સંકલન કરીને મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે પ્રાથમિક શાળામાં જેટલા પણ બાળકો ભણી રહ્યા છે તેમના વાલીઓ whatsapp ચલાવતા હોય તો મારું પ્રોજેક્ટ whatsapp ગ્રુપ છે તેમાં જોડાઈ જવું જોઈએ અને તેમાંથી તેમને વિવિધ માહિતી મળતી રહેશે આપણી આસપાસ જેટલા પણ બાળકો અભ્યાસ કરતા હોય શિક્ષકો સરકારી શાળામાં તથા પ્રાઇવેટ માં નોકરી કરતા હોય પ્રાથમિક શાળામાં ગુજરાતી માધ્યમો ૧ થી ૮ ધોરણમાં ભણતા બાળકો માટે ઉપયોગી માહિતી સંકલન કરી મૂકવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ જો તમે તમારા બાળકો માટે ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણતા હોય અંગ્રેજી માધ્યમ વિશે હિન્દી માધ્યમ વિશે માહિતી મૂકવાનું કોઈ કામ કરતા નથી માટે તેમના માટે અમારું whatsapp ઉપર કામ આવી શકશે નહીં અન્ય કોઇ શૈક્ષણિક માહિતી પણ મળી શકશે નહીં પરંતુ ગુજરાતી માધ્યમમાં બાળપણ હોય તો તે માટે શૈક્ષણિક સમાચાર માટેની આ પોસ્ટ છે  ગુજરાત રાજ્ય માટે શૈક્ષણિક સમાચાર ગુજરાતીમાં વાંચી શકાય અને સમજી શકાય તેવી રીતે અહીં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરશે જુદી-જુદી લિંગ મુકવામાં આવશે લીંક દ્વારા તમે શૈક્ષણિક સમાચાર વાંચી શકશો આપણી આસપાસ કેટલા બધા બાળકોને શિક્ષક હોય છે જેમને સમાચાર વાંચવા હોય છે પણ તેની માહિતી મળતી નથી અને સમય જતો તેવી માહિતી મળતી હોય તેવી તમામ માહિતી મુકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે અને પ્રયત્ન કરે ખરાબ ના ઉપયોગી થશે લોકોની મદદ માટે એવા પ્રયત્નો કરવામાં આવતા હોય છે સમાચારોનું સંકલન કરી જેમાં ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય સમાચાર પત્ર હોય ગુજરાત રાજ્યમાં જે શૈક્ષણિક સમાચાર ન્યુઝ પેપર છે તેમાંથી જે મુખ્ય મુખ્ય સમાચાર પત્રો છે તેના સમાચારોનું સંકલન કરી મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે અહીંથી સમાચાર મુકવા માટે એમને ખરેખર ઉપયોગી ને વાંચવા લાયક રહેશે આ વિવિધ માહિતી મુકવાનો પ્રયત્ન મેં મારા whatsapp માં પણ કરતા હોય છે ભરવાડ સમાચાર સાથેની શિક્ષણ માહિતી આવતી હોય છે જે આપણે જરૂર હોય તો શું કરવાની જરૂર ના હોય તો તે માહિતીનો કરી શકો છો માટે મારા whatsapp માં જોડાવો તમે જોડાઈ શકો છો અમારી દરેકની ઉપર whatsapp માં જોડાવા માટે ની લીંક મૂકેલી હોય છે આપને યોગ્ય લાગે તો મારા whatsapp થોડો સમય યોગ્ય રીતે માહિતી મેળવી શકો છો ખરેખર ઘણી બધી ઉપયોગી થતી હોય છે માટે આ ઉપયોગી માહિતી તમામ લોકો સુધી પહોંચાડવા વિનંતી આપણી આસપાસ કેટલા બધા બાળકોને શિક્ષકોની શૈક્ષણિક માહિતી જરૂર પડતી હોય તો તેમને અમારી પોસ્ટ ને શેર કરી શકો છો શૈક્ષણિક સમાચારોનું સંકલન કરતી મહત્વપૂર્ણ માહિતી માટે આ લીંક કાયમી સાચવી રાખો.

શૈક્ષણિક સમાચારોનું સંકલન કરતી મહત્વપૂર્ણ માહિતી માટે આ લીંક કાયમી સાચવી રાખો. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR