બાળકોને મજા આવે તેવી એપ્લિકેશન છે તાલી પાડશો એટલે મોબાઈલ માં રીંગ વાગશે. ઘરમાં ફોન સંતાડી દ્યો પછી તાલી પાડીને તેને શોધો

બાળકોને મજા આવે તેવી એપ્લિકેશન છે તાલી પાડશો એટલે મોબાઈલ માં રીંગ વાગશે. ઘરમાં ફોન સંતાડી દ્યો પછી તાલી પાડીને તેને શોધો

મહત્વપૂર્ણ લિંક


ક્લેપ ફોર ફાઇન્ડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 


બાળકોને મજા આવે તેવી એપ્લિકેશન છે તાલી પાડશો એટલે મોબાઈલ માં રીંગ વાગશે. ઘરમાં ફોન સંતાડી દ્યો પછી તાલી પાડીને તેને શોધો


https://www.techvechpro.com/2021/11/clep-for-sound-in-mobile.htmlઆ એપ બાળકોને મજા આવે તેવી છે તાલી પાડશો એટલે મોબાઈલ માં રીંગ વાગશે. ઘરમાં ફોન સંતાડી દ્યો પછી તાલી પાડીને તેને શોધો

અહીં મૂકવામાં આવેલી એપ્લિકેશન ફક્ત અને ફક્ત બાળકોને આનંદ માટે જ મુકવામાં આવી છે આ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી પછી તરત એને રિમૂવ કરી દેવી આવી એપ્લિકેશનો ફક્ત આનંદ કરવા માટે અડધો કલાક 15 મિનિટ માટે જ રાખી શકાય કાયમ આવી એપ્લિકેશનનો રાખવી ફોન માટે હિતાવહ નથી પણ જ્યારે આનંદ નો ટાઈમ મજાક મસ્તી નો ટાઈમ હોય થોડો મને ઉત્સાહમાં આવી હોય તો આવી મજાક એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે પછી ત્યારબાદ તેને ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાની રહેશે એવી એપ્લિકેશન નો ફોન માં ઘણી બધી જગ્યાએ હોય છે અને ઉપયોગી નીવડતી નથી ફક્ત અને ફક્ત આનંદ કરવા માટે ઉપયોગી હોય છે માટે તમામ મિત્રોને વિનંતી કે તમામ વાલીઓ તથા બાળકો તથા એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરના તમામ વ્યક્તિઓ ને જણાવવાનું કે publication or બહુ બધી ફોનમાં રાખવી નહીં આવી એપ્લિકેશન ફક્ત અને ફક્ત પોતાના થોડા સમય પૂરતા ઇન્સ્ટોલ કરી અને પછી તેને કાઢી નાખવું જોઈએ આવી વધુ પડતી એપ્લિકેશન નો ફોન માં રાખવાથી ફોનમાં ખોટી જગ્યાએ રહેતી હોય છે આ એપ્લિકેશન જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આ લીંક સાચવી રાખવાની નથી સ્ટોલ કરી દેવી અને પછી અન ઇન્સ્ટોલ કરી દેવા લેશે આ એપ્લિકેશન એવી છે કે તમારા ઘરમાં તમારો ફોન આવ્યો હોય અને તમે તાળી પાડો તો તમને ફોન નથી શકતા હોય છે એવી એપ્લિકેશન હોવાથી આ એપ્લિકેશન આપણા કોઈ કામની લાગતી નથી ફક્ત અને ફક્ત આનંદ કરવા પૂરતી જ એપ્લિકેશન ઉપયોગી થશે માટે તમામ મિત્રોને વિનંતી કરી એપ્લિકેશન જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ઇન્સ્ટોલ કેવી મજાક મસ્તી અજુગતું લાગે પછી એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ કરી દેવા નથી જ લાભ થશે આવી એપ્લિકેશનનો ફક્ત ને ફક્ત play store ઉપર ઘણી બધી હોય છે પણ બે ઘડી આનંદપુર થી જ કામ આવતી હોય છે આ વાત ક્યારેય ભૂલવી ન જોઈએ 

બાળકોને મજા આવે તેવી એપ્લિકેશન છે તાલી પાડશો એટલે મોબાઈલ માં રીંગ વાગશે. ઘરમાં ફોન સંતાડી દ્યો પછી તાલી પાડીને તેને શોધો


મોબાઈલ પર મનોરંજન પૂરું પાડતી એપ્લિકેશન અહી મુકવામાં આવી છે બાળકોને ખુબ મજા આવશે આવી મનોરંજન પૂરું પાડતી એપ્લિકેશનમાં લાંબા ટેબલ ટાઇમ માટે રાખવી ન જોઈએ મનુષ્ય પૂર્ણ થઈ જાય એટલે પાછા એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી દેવી જોઈએ તમારી આસપાસ જે પણ મિત્રો હોય સગાસંબંધીઓએ તમને મનોરંજન માટે મનોરંજન પૂરતો જ આવી એપ્લિકેશન શેર કરી શકાય 


બાળકોને મજા આવે તેવી એપ્લિકેશન છે તાલી પાડશો એટલે મોબાઈલ માં રીંગ વાગશે. ઘરમાં ફોન સંતાડી દ્યો પછી તાલી પાડીને તેને શોધો


માનવામાં ન આવે તેવી એપ્લિકેશન શું તાળી પાડી એટલે મોબાઈલમાં રીંગ વાગી ખરી ઘણા બધા ને એવો પ્રશ્ન થતો હશે પણ એક મનોરંજન પૂરતો એવી એપ્લીકેશન છે જેનાથી તમે તાળી પાડો તો તમારા મોબાઇલમાં રિંગ વાગશે તમારે આનંદ પણ મળશે આનંદદાયક માટે થોડી મજાક મસ્તી ને મનોરંજન પૂરું થાય એવી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે અને મનોરંજન કરી શકાય છે તમારા પરિવારમાં મનોરંજન કરવું હોય તમારા મિત્રોમાં મનોરંજન કરવું હોય તે માટે એપ્લિકેશન ઉપયોગી થશે આવી એપ્લિકેશન ફોનમાં લાંબા તમે ટાઈમ માટે રાખવી ન જોઇએ 


બાળકોને મજા આવે તેવી એપ્લિકેશન છે તાલી પાડશો એટલે મોબાઈલ માં રીંગ વાગશે. ઘરમાં ફોન સંતાડી દ્યો પછી તાલી પાડીને તેને શોધો

બાળકોને મજા આવે તેવી એપ્લિકેશન છે તાલી પાડશો એટલે મોબાઈલ માં રીંગ વાગશે. ઘરમાં ફોન સંતાડી દ્યો પછી તાલી પાડીને તેને શોધો Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR