આખી રાત ફોન ચાર્જીગ માં રાખતા હોય તો આ વિડીયો તમારે જોવો જોઈએ

 

આખી રાત ફોન ચાર્જીગ માં રાખતા હોય તો આ વિડીયો તમારે જોવો જોઈએ

મહત્વપૂર્ણ લિંક

આખી રાત ફોન ચાર્જમાં રાખવો જોઈએ કે નહીં?  વીડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

એકવાર અવશ્ય આ વિડિઓ જુઓ

આખી રાત ફોન ચાર્જીગ માં રાખતા હોય તો આ વિડીયો તમારે જોવો જોઈએ

આખી રાત ફોન ચાર્જમાં રાખવો જોઈએ કે નહીં ?

આખી રાત ફોન ચાર્જીગમાં રાખવાથી શેને નુકસાન થાય છે કે ફોન કે બેટરી?


આખી રાત ફોન ચાર્જીગ માં રાખતા હોય તો આ વિડીયો તમારે જોવો જોઈએ

ઘણાં લોકોને રાત્રે ફોન ચાર્જિંગમાં મુકીને સૂઈ જવાની હોય છે અને સવારે વહેલા ઉઠે તો સુધી ફોન ચાર્જિંગમાં ચાર્જિંગમાં જ રહેતો હોય છે તમારી આસપાસના તમારા મિત્રો તમારા કુટુંબમાં અથવા તમારા તાપમાન અથવા તમે અપડાઉન કરતા હોય અને સાથે કોઈ મિત્રો આવા ઘણા બધા લોકો તમને જોયા હશે એની વાતો સાંભળી હશે તો બધા મિત્રો માટે એક સરસ મજાની માહિતી મુકવામાં આવી છે કે શું ખરેખર આખી રાત ને ફોનમાં ચાર્જિંગ ફોન ચાર્જિંગમાં મુકીને સુઈ જાય ખરું તો રાત્રે ફોન ચાર્જિંગમાં મુકીને સુઈ જવાય કરું તો આવી મનમાં પ્રશ્નો થતા હોય તો તેનાથી ખરેખર ફોનની નુકસાન થાય કે બેટરી ની આ વાત તમારે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે કે અહીં સરસ મજાની માહિતી મુકવામાં આવી છે એ વીડિયો જોયા પછી તમે ખરેખર જાણી શકશો કે આખી રાત ફોન ચાર્જિંગમાં મુકીને પછી આપણને જ નુકસાન થાય કે ખરેખર બેટરી નુકસાન થાય આ મૂંઝવણ દૂર થઈ જશે તો તમારી આસપાસમાં પણ કોઈપણ લોકો હોય એકી ઝાટકે તમે ના સમજાવી શકો તો કંઈ નહી તો ધીરે-ધીરે સમજાવવાના ઝડપી એક ઝાટકે વધુ સમજી જવાતું નથી માટે તમામ ને વિનંતી કે શાંતિથી વિડીયો આખ્યાન પૂરેપૂરું જુઓ શાંતિથી વિચારવું બધું કામ ફટાફટ ના થઈ જાય ધીરે ધીરે વિચારવું અને સમજવું જોઈએ આવી નાની નાની બાબતોને આપણે સામાન્ય રીતે ન લેવી જોઇએ થોડી ગંભીરતાથી વિચાર કરી અને એનો અમલ કરવો જોઈએ તો અહી મુકવામાં આવેલી સરસ મજાની માહિતી તમારે જોવાની વાંચવાની સમજવાની અને પછી પુરેપુરો વિડીયો આખો જોઈ સમજી અને કામ કરવાનું રહેશે આપણી નાની બાબતો આપણા જીવનમાં ઘણી બધી તમે જોવા જતા હશો આપણા પરિવારમાં તથા આસપાસમાં પણ આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ જોતા હશો ઘણા બધા લોકોને phone 4j મૂકીને તેને જોવાની ચિંતા નથી હોતી તો હવે શું કરવું 

આપણે ઘણીવાર ફોનની ચાર્જિંગમાં મુકીને તેની જ બંધ કરવાનું જ ભૂલી જતા હોઈએ છીએ ખરેખર આપણે યાદ આવતું નથી અને ફોન ચાર્જિંગ માં જ રહી જાય છે તો શું તે વખતે આપણે ખરાબ ટેવ નથી હોતી પણ ભૂલી જતો વચ્ચે તો એ સમયે આપણને નુકસાન થશે અને તે પણ જાણવું જરૂરી છે ફોન ચાર્જિંગમાં રાખીને જ ભૂલી ગયા તો ખરેખર નુકસાન થવાને પાત્ર છીએ રાત્રે લગભગ ફોન ચાર્જિંગ માં મૂકવાની ટેવ રાખવી જોઈએ અથવા તો જમવા બેસવું તો ફોન ચાર્જિંગમાં મુકીને જમી લઈએ તે પછી ફોન ચાર્જિંગમાં બંધ કરી દેવો જોઈએ એટલા સમયમાં ચાર્જિંગ થઈ જતો હોય તો વાંધો નહીં ફોન ચાર્જિંગમાં મૂકી બાદ તેને યાદ કરી લેવા માટે અથવા તો એલારામ નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ફોન ચાર્જિંગમાં મૂકવો અને એલાર્મ વાગે ફોન ચાર્જિંગમાં લઈ લેવું પહેલાંનું સૌથી ઉપયોગી રહેશે અલાર્મ વાગે એટલે ફોન મૂકી દેવાનો 18 વાગે ટેલીફોન ની શોધ બંધ કરી દેવાની આવી સિસ્ટમથી નિયમિતતા જળવાઇ રહેશે અને ફોન ચાર્જિંગ ની નુકસાન થવાનો ભય રહેશે નહિ અહીં આપેલો વિડિયો જોવો જોઇએ અને તેનો અમલ થાય એવું હોય તો કરી શકાય આવી ઉપયોગી માહિતી મેળવવા માટે અમારું પ્રોજેક્ટ સંશોધન whatsapp ગ્રુપ છે તેમાં તમે જોડાયેલા રહેજો અથવા તમારા મિત્રો ને પણ હજુ ત્રણ whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે વિનંતી કરી શકો છો ફોનની બેટરી અને ફોનની મૂકવાના સમયગાળા બાબત રહી મહત્વપૂર્ણ માહિતી મુકવામાં આવી છે આપણને બેટરી ને ચાર્જિંગ માં મુકવાની જે માહિતી છે તમારા મિત્ર સગા સંબંધીઓને પણ વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરો તેવી વિનંતી કરવામાં આવે છે 

આખી રાત ફોન ચાર્જીગ માં રાખતા હોય તો આ વિડીયો તમારે જોવો જોઈએhttps://www.techvechpro.com/2021/11/mobile-battery-life-app.htmlઆખી રાત ફોન ચાર્જીગ માં રાખતા હોય તો આ વિડીયો તમારે જોવો જોઈએ


આખી રાત ફોન ચાર્જીગ માં રાખતા હોય તો આ વિડીયો તમારે જોવો જોઈએ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR