તમારા સંબંધીઓને શ્રાવણ સ્પેશિયલ ભેટ મોકલો અની શિવજી ના દર્શન કરાવો

 તમારા સંબંધીઓને શ્રાવણ સ્પેશિયલ ભેટ મોકલો અની શિવજી ના દર્શન કરાવો

મહત્વપૂર્ણ લિંક


તમારા સંબંધીઓને શ્રાવણ સ્પેશિયલ ભેટ મોકલો અની શિવજી ના દર્શન કરાવોશ્રાવણ મહિનામાં મોબાઈલ ના આવ્યા પછી લોકો વીમો જ્યારે જે એપિસોડ આવતા હોય તે જોવા હોય તો જોઈ શકે છે મોબાઈલનો ઉપયોગ થી ગમે ત્યારે ગમે તે સમયે તમારી ઈચ્છા થાય તે એપિસોડ તમે જોઈ શકો છો અહીં લઈને આવ્યા છીએ તમારા માટે શિવજી ના એપિસોડ એપિસોડ તમે તમારી અનુકૂળતાએ રાત્રે સુતા સુતા કોઈ કામ કરતા કરતા રસોડામાં રસોઈ કરતાં હોય તો પણ તમે આ એપિસોડ જોઈ શકો છો વાહનમાં મુસાફરી કરતા હોય ત્યારે તમે એરફોન રાખી મોબાઇલમાં તમારું વાહન કોઈપણ ચલાવતું હોય તો જે બાકી બધા મિત્રો બેઠા હોય તે પણ બેઠા-બેઠા મોબાઇલમાં શિવજીના દર્શન કરી તેના તમામ એપિસોડ જોઈ શકે છે માટે ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી છે તમામ સુધી આવેલી શેર કરવી જોઈએ અને શ્રાવણ મહિનાના પવિત્ર તહેવારમાં આવા ધાર્મિક બાબતો બાળકોને તથા પરિવારજનોની બતાવી જોઈએ અને તમામે તમામ એપિસોડ પ્રતિક્રમણ આપવામાં આવ્યા છે તે જોવા જોઈએ તમારા સંબંધીઓને શ્રાવણ સ્પેશિયલ ભેટ મોકલો અની શિવજી ના દર્શન કરાવો

શ્રાવણ માસ પવિત્ર માસ દરમિયાન દરેક લોકો શિવજીના મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના કરવા માટે જતા હોય છે તેવા તમામ મિત્રો શિવજીના ભક્તો ને એક સરસ મજાની પોસ્ટ કરવામાં આવી છે તે પોસ્ટ દ્વારા શિવજીના જેટલા ભક્તો છે તમામ ઘરે બેઠા તેમના જ મોબાઇલમાં શિવજીના દર્શન કરી તેમના દરેકે દરેક એપિસોડ ધ્યાનથી જોઈ અને આરાધના કરી શકશે તે માટે ખૂબ જ ઉપયોગી આ પોસ્ટ કરવામાં આવી છે દરરોજ દરરોજ એક એક એપિસોડ અથવા તમારી અનુકૂળતાએ સવારે બપોરે સાંજે જ્યારે તમારું મન કરી ત્યારે તમે શિવજીના દર્શન કરી તેમના તમામે તમામ એપિસોડ તમારા પોતાના મોબાઇલમાં જ જોઈ શકો છો એ માટે તમારે કોઇ ટીવી લેપટોપ કમ્પ્યુટર ની જરૂર ન પડી સીધા તમારા જ મોબાઇલમાં શિવજીના દર્શન કરી તેમના તમામે તમામ એપિસોડ વારાફરતી ક્રમશઃ જોઈ શકશો ફક્ત પોસ્ટ સાચવી રાખવાની છે એને પણ સગા સંબંધીને પરિવારજનોની શિવજી ના તમામ તમામ એપિસોડ મોકલવાના છે દરેકે દરેક લોકોને ભેટ સ્વરૂપે શ્રાવણ મહિનાના પવિત્ર તહેવારમાં શ્રાવણ મહિનાના સરસ મજાના વાતાવરણમાં શિવજીના દર્શન થાય ઘરે બેઠાં જ તેમાં તમામ એપિસોડ જોઈ શકાય તેવી સરસ મજાની છે તો તમામે તમામ લોકો સુધી શેર કરવી જરૂરી છે અને શિવજીના દર્શન વધુમાં વધુ લોકો કરે તેવા પ્રયાસ કરવા 

તમારા સંબંધીઓને શ્રાવણ સ્પેશિયલ ભેટ મોકલો અની શિવજી ના દર્શન કરાવો

તમારા સંબંધીઓને શ્રાવણ સ્પેશિયલ ભેટ મોકલો અની શિવજી ના દર્શન કરાવો Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR