વોટ્સએપ પર સાપ્તાહિક પરીક્ષા આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક

 વોટ્સએપ પર સાપ્તાહિક પરીક્ષા આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંકવોટ્સએપ પર સાપ્તાહિક પરીક્ષા આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક


તમારા જિલ્લાનું નામ વાંચો પછી પરીક્ષા આપો 

જિલ્લાનું નામ : ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, નવસારી, સુરત, સુરત કોર્પો, તાપી, ડાંગ, વડોદરા, વડોદરા કોર્પો, વલસાડના વિધાર્થીઓ અહીં ક્લિક કરો. :


નંબર : 918595524503


 ડાયરેક્ટ લિંક :  https://wa.me/918595524503?text=Hello


તમારા જિલ્લાનું નામ વાંચો પછી પરીક્ષા આપો 

જિલ્લાનું નામ : બનાસકાંઠા, કચ્છ, મહેસાણા , પાટણ, અરવલ્લી , સાબરકાંઠાના વિધાર્થીઓ અહીં ક્લિક કરો. :


 નંબર : 918595524501


 ડાયરેક્ટ લિંક :  https://wa.me/918595524501?text=Hello

તમારા જિલ્લાનું નામ વાંચો પછી પરીક્ષા આપો 

 જિલ્લાનું નામ : અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીરસોમનાથ, જુનાગઢ, જામનગર, મોરબી, પોરબંદર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગરના વિધાર્થીઓ અહીં ક્લિક કરો. :


 નંબર : 918595524502


 ડાયરેક્ટ લિંક :  https://wa.me/918595524502?text=Hello

તમારા જિલ્લાનું નામ વાંચો પછી પરીક્ષા આપો 

  જિલ્લાનું નામ : અમદાવાદ, AMC, આણંદ, દાહોદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલના વિધાર્થીઓ અહીં ક્લિક કરો. :


 નંબર : 918595524523


ડાયરેક્ટ લિંક :  https://wa.me/918595524523?text=Hello


તમારા જિલ્લાનું નામ વાંચો પછી પરીક્ષા આપો 


આ માટે વોટસ એપ આધારિત સાપ્તાહિક પ્રેક્ટીસનું ( સ્વ મૂલ્યાંકન ) આયોજન કરેલ છે .


આ માટે 8595524523 નંબર નક્કી કરવામાં આવેલ છે .

આ નંબર સેવ કરી વિદ્યાર્થી ફક્ત HELLO લખશે તો તેમને Quick REPLAY મળશે . છે .

આમ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં Quick REPLAY એ તેમની આગવી ખાસયિત છે .

વિદ્યાર્થી ફક્ત HELLO લખશે તો તેમને Quick REPLAY મળશે . જેમાં લખાયેલ હશે HOME LEARNING કાર્યક્રમમાં જોડવા બદલ આભાર હવે અભ્યાસ અટકશે નહિ .

કૃપા કરી શાળાનો યુ ડાયસ કોડ લખીને મોકલો .

વિદ્યાર્થી જેવો શાળાનો યુ ડાયસ કોડ લખીને મોકલાશે તરત શાળાની વિગતો મોકલવામાં આવશે . છે જેમાં શાળાનું નામ , ડાયસ કોડ , તાલુકો , જિલ્લો અને તે સાથે હા માટે 1 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલવા જણાવશે . અને જો ખોટી વિગત હોય તો 2 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલવા જણાવશે .

જેવો વિદ્યાર્થી 1 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત તેમને ધોરણ પસંદ કરવા જણાવશે . જેમાં વિદ્યાર્થીએ પોતાનું ધોરણ જણાવવું પડશે .

જેવો વિદ્યાર્થી પોતાનું ધોરણ જણાવશે તરત વિદ્યાર્થીનું પહેલું નામ શું છે ? તે પૂછશે ફક્ત અંગ્રેજી મૂળાક્ષરમાં અને ચાઇલ્ડ ટ્રેકિંગ ( આધાર એનેબલ ડાયસ મુજબ ) જ વિગતો આપવાની રહેશે .

જેવો વિદ્યાર્થી પોતાનું પહેલું નામ Pratish રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત તે શાળામાં અને તે વર્ગમાં જેટલા Pratish નામના વિદ્યાર્થીઓ હશે તેટલા વિદ્યાર્થીના નામ પિતાનું નામ અને જન્મ તારીખ અનુક્રમે દર્શાવશે . તે પૈકી પોતાના નામ માટેનો ક્રમ તેને સુનિશ્ચિત કરવાનો રહેશે .

વિદ્યાર્થી દ્વારા ખાતરી કર્યા બાદ નામ માટેનો ક્રમે સુનિશ્ચિત કર્યો હોય તે તેમણે રીપ્લાયમાં લખી મોકલવાનો રહેશે .

ત્યારે તેમને મેસેજ મળશે કે તમારી નોંધણી થઇ ગઈ છે . હવેથી તમે દર સપ્તાહે અહી રમતા – રમતા પ્રેક્ટીસ કરી શકશો . અને શિક્ષકો તમને વધુ સારી રીતે સહકાર આપી શકશે .

આ નોંધણીમાં જો આપ એક જ ઘરના એક કરતા વધારે વિદ્યાર્થીઓ હશો તો તેઓ જોડાઈ શકશે . અને અન્ય મિત્રોની પણ નોંધણી કરી શકશે . મતલબ આ મલ્ટી યુજર છે .

માત્ર એક યુજર નથી , છે ત્યાર બાદ ચાલુ સપ્તાહ પહેલા છેલ્લા સપ્તાહે લેવાયેલ વિષયની પ્રેક્ટીસ માટે કહેવામાં આવશે .

આ વિષય અત્રેથી એટલે કે રાજ્ય કક્ષાએથી નક્કી કરવામાં આવે છે . એટલે જે તે સપ્તાહમાં તે જ વિષયની પ્રેક્ટીસ વિદ્યાર્થી કરી શકશે . છે અને પ્રશ્ન પૂછશે કે આપ પ્રેક્ટીસ કરવા માગો છો ? હા માટે 1 રીપ્લાય અને નાં માટે 2 રીપ્લાય આપવાનો રહેશે .

જેવો વિદ્યાર્થી 1 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત શુભેચ્છા સંદેશ સાથે તે વિષયના 10 પ્રશ્નો પૈકી પ્રથમ પ્રશ્ન સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે . અને જવાબના ચાર વિકલ્પ પણ દેખાશે .

જેવો વિદ્યાર્થી જવાબ માટેનો અંક ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત બીજો પ્રશ્ન સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે . અને જવાબના ચાર વિકલ્પ પણ દેખાશે . આમ દર વખતે વિદ્યાર્થી જવાબ માટેનો અંક ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત પછીનો પ્રશ્ન આવતો જશે આમ 10 પ્રશ્ન સુધી આવશે .

 જયારે 10 પ્રશ્નના જવાબ અપાઈ જશે તરત વિદ્યાર્થીના કેટલા જવાબ સાચા છે . તે દર્શાવવામાં આવશે એ સાથે સાચા જવાબની ( answer key ) એક PDF ફાઈલ પણ મોકલવામાં આવશે .

 તેમજ જે મુદ્દાઓમાં વિદ્યાર્થીની કચાશ જણાઈ હશે , તે માટે GVS ની લીંક મોકલવામાં આવશે . અને તે અંગેના વિડીઓ ત્યાં ઉપલબ્ધ હશે .

આમ , વોટસ એપ આધારિત સાપ્તાહિક પરીક્ષા ( સ્વ મૂલ્યાંકન ) અંતર્ગત ધોરણ 3 થી 12 ના તમામ વિદ્યાર્થીઓનું રીયલ ટાઇમ એસેસમેન્ટ થશે .


વોટ્સએપ પર સાપ્તાહિક પરીક્ષા આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક

https://www.techvechpro.com/2021/08/whatsapp-exam-all-dist.htmlવોટ્સએપ પર સાપ્તાહિક પરીક્ષા આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક

વોટ્સએપ પર સાપ્તાહિક પરીક્ષા આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR