કોરોના ના નવા વેરીએન્ટ ડેલ્ટા પ્લસ ના લક્ષણો. તમામ માટે વાંચવાલાયક. નવા વેરિએન્ટમા કોરોના ના કય લક્ષણો દેખાય છે ?

 કોરોના ના નવા વેરીએન્ટ ડેલ્ટા પ્લસ ના લક્ષણો. તમામ માટે વાંચવાલાયક. નવા વેરિએન્ટમા કોરોના ના કય લક્ષણો દેખાય છે ?ગુજરાતી ન્યુઝ રીપોર્ટગુજરાતી ન્યુઝ રીપોર્ટ


કોરોનાવાયરસ વિશે ની નવી જાણકારી ગુજરાતના મહત્વના સમાચાર પત્રોમાં મળતી જ હોય છે છતાં પણ અહીં વિવિધ સંકલન કરીને જુદી જુદી માહિતી એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તમે આ પોસ્ટ વાંચો અને તમારા મિત્રો ને પણ મોકલો કોરોનાવાયરસ સામે જાગૃતિ લાવી ખૂબ જ જરૂરી છે આપણી નાની ભૂલ એક ભયંકર સ્વરૂપ સર્જી શકે છે જો આપણે વાયરસના લક્ષણો જાણતા હશો તો તેના વિશે આપણે કાળજી પણ લઈ શકશો માટે દરેકને વિનંતી અહીં આપેલા તમામ ની જ વાંચવા સમજવા અને તે મુજબ યોગ્ય રીતે સાવચેતી રાખવી ઘરમાં આપણા વડીલો હોય કે આપણા મિત્રો આપના પરિવારજનો દરેકને નાના ની માહિતી આપતા રહેવું અને સાવચેતી રાખવા જણાવો કોરોનાવાયરસ સામે જાગૃતિ રાખવાથી જ આપણે એને હરાવી શકીશું
કોરોના ના નવા વેરીએન્ટ ડેલ્ટા પ્લસ ના લક્ષણો. તમામ માટે વાંચવાલાયક. નવા વેરિએન્ટમા કોરોના ના કય લક્ષણો દેખાય છે ?


https://www.techvechpro.com/2021/06/corona-delta-plus.htmlકોરોના ના નવા વેરીએન્ટ ડેલ્ટા પ્લસ ના લક્ષણો. તમામ માટે વાંચવાલાયક. નવા વેરિએન્ટમા કોરોના ના કય લક્ષણો દેખાય છે ?
કોરોનાવાયરસ ના નવા બેન્ટ starplus વિશે ની જાણકારી આપણે વિવિધ અને જ પરથી મેળવી શકીએ છીએ અહીંની પોસ્ટમાં તમને ગુજરાતના જુદા જુદા ન્યુઝ ની માહિતી આપવામાં આવે છે તે દરેક ન્યૂઝ પર તમે કોરોનાવાયરસ ના નવા ડેલ્ટા પ્લસ વિશેની જુદી-જુદી માહિતી મેળવી શકો છો કોરોનાવાયરસ ના રાખી તો ઘણો ભયંકર જે પણ જો આપણે ઘરની બહાર નીકળતા હોય એ તો ઘરમાં જ હોઈએ ત્યારે શુ સાવચેતી રાખવી તે આપણે ગૌશાળાની ગયા છીએ પણ જ્યારે નવો વાયરસ ઊભો થતો હોય અને તેની આડઅસરો દેખાઈ રહી હોય ત્યારે આપણી જવાબદારી ખૂબ જ વધી જાય છે અને આપણે સાવચેત થઈ જવું પડે છે સાવચેતી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે બહાર નીકળતા પહેલા તેની થઈ છે એનો ઉપયોગ જરૂર કરીએ બાળકો અને વડીલોને ખાસ સૂચના આપી કે જરૂર વગર બહાર નીકળે નહીં અને પોતાનું ધ્યાન રાખે
કોરોનાવાયરસ એવો વાયરસ છે કે તેને ઝડપી ફેલાવો થાય છે માટે આપણે સાવચેતી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે અને તેનો ફેલાવો અટકાવવા અત્યંત મહત્ત્વનું બની રહે છે માટે આપણે કોઈપણ કામ વગર ઘરની બહાર ના નીકળવું જોઈએ અથવા તો જે મિત્રો નીકળતા હોય તેમને સમજાવવા જોઈએ કે કોઈ પણ અગત્યના કામ સિવાય પોતાનું ઘર છોડવું નહીં ઘરમાં જઈને જે કામ થતું હોય તેના માટે ઘરના દરવાજાની બહાર કે બજારમાં ફરવા જવું યોગ્ય નથી આપણે કોઈ પણ ખરીદી કરવી હોય તો બને ત્યાં સુધી ઓનલાઇન ખરીદી કરી દેવી આપો તો ઓનલાઇન સસ્તી પણ પડતી હોય છે પોતાનો ફાયદો કુટુંબના અન્ય સભ્યોને પણ વાયરસથી બચાવી શકાય છે 
કોરોનાવાયરસ જેટલા પણ હળવાશથી જ લખીશું તેટલી તકલીફ આપણે પોતાને જ ભોગવવી પડશે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા એવી રીતે જ જિંદગી હશે તો પૈસા તો પછીથી લઈશું માટે શરીર સાચું મિત્રોને પણ સમજાવો કે એકબીજાની શરદી ખાસી એવી કોઈપણ સામાન્ય તકલીફ હોય તો રૂમાલનો ઉપયોગ કરવો ઘરમાં આપણે સાવચેતી રાખવી જે બીમારી લાગતી હોય તેનાથી થોડું અંતર રાખી અને ઘરમાં રહેવું જોઈએ બરાબર સારવાર થઈ જાય થઈ જાય પછી તેના સાથે સુવ ઓકે આજુબાજુથી નજીકથી વાર્તાલાપ કરવો તે સુધી થોડું અંતર રાખવું છ ફૂટની દૂરી અવશ્ય રાખવી છે ને કરવો વારંવાર હાથ ધોવા જોઈએ 
કોરોના ના નવા વેરીએન્ટ ડેલ્ટા પ્લસ ના લક્ષણો. તમામ માટે વાંચવાલાયક. નવા વેરિએન્ટમા કોરોના ના કય લક્ષણો દેખાય છે ?કોરોના ના નવા વેરીએન્ટ ડેલ્ટા પ્લસ ના લક્ષણો. તમામ માટે વાંચવાલાયક. નવા વેરિએન્ટમા કોરોના ના કય લક્ષણો દેખાય છે ? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR