ચોરસમાં આંકડો મુકવાનો પ્રશ્ન અને જવાબ આપ્યો છે જરુર જૂવો.

 ચોરસમાં આંકડો મુકવાનો પ્રશ્ન અને જવાબ આપ્યો છે જરુર જૂવો.


મહત્વપૂર્ણ લિંક

પ્રશ્ન જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


ચોરસમાં આંકડો મુકવાનો પ્રશ્ન અને જવાબ આપ્યો છે જરુર જૂવો.


આપ ગણિતમાં જરૂર હોશિયાર હશો તો અજમાવો.


🔲🔲🔲+🔲🔲+🔲+🔲+🔲 = 500


ઉપરના તમામ ચોકઠાઓમાં કયો એક આંકડો મૂકીએ તો ટોટલ 500 થાય.બધા ચોરસમાં એક સરખો જ આંકડો આવશે


પહેલા વિચારો....

પછી જવાબ ચેક કરવા  લીંક ખોલો


 વિવિધ કોડા તથા તેના જવાબ મેળવવા આ મહત્વની તમામ મિત્રોને મોકલશો 
ગણિતમાં બાળકોને વિચારશક્તિ વધારવા અને પ્રયત્નશીલ રાખવા માટે આવા કોયડા ખૂબ જ જરૂરી છે તમામ મિત્રોએ આવા પડ્યા વધુમાં વધુ બનાવવા જોઈએ અને જો તૈયાર મળી જ હોય તેની વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા જોઈએ તમામ મિત્રોને વિનંતી કે આ લીંક તમામ વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓ મિત્રો સગા સંબંધી સુધી પહોંચાડો તમામ મિત્રોને ગણિત નો રસ લેતા કરો અને તેમની વિચારશક્તિ માં વધારો થાય તેવા પ્રયત્નો કરતા રહો આવા કોયડા વારંવાર અમારા whatsapp ગ્રુપમાં મુકવામાં આવે છે તો મારા whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઈ જવું અને આવા કોયડાઓ ઉકેલતા રહેવું જેનાથી આપણી બુદ્ધિમાં વધારો થશે અને વિચારશક્તિ વધુને વધુ સારી બની જશે 


વિદ્યાર્થીઓની ભણવા માં સૌથી વધુ મુશ્કેલી પડતી હોય તો તે વિશે ઘણી જ છે ગણિત વિષયમાં વધુ મુશ્કેલી પડવા ના ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે છે પણ જો આવા નાના-નાના ખોડા વિદ્યાર્થી ઊભો થઈ જશે તો તેને ગણિતમાં રસ પડતો થશે અને તેની રુચિ વધારો થશે એ બાજુ ગણિત વિષયમાં રૂચિ પડી તો પછી ગણિત સાવ સહેલું વિશે બીજા વિશે કરતો ગણિત એવો વિષય છે કે જેમાં ૧૦૦ ગુણમાંથી 100 ગુણ મેળવી શકાય છે અને વિષયમાં મેળવવા મુશ્કેલ પડે છે એટલે એક જોતા ગણિત હેલો વિષય પણ છે માટે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તેમના વાલીઓને વિનંતી કે બાળકોને આવા કોયડા ઉકેલવા કેવી રીતે તેની સમજ આપવી જોઈએ અહીં મારી સાથે સાથે જવાબ પણ મૂકવામાં આવે છે જો વારંવાર પ્રયત્ન કરવા છે તો જવાબ ન મળતો હોય તો જવાબ જોઈ શકે છે અને તેનાથી આપણને એવો આઇડિયા આવશે કે કેવી રીતે થોડો ભુલાય


ચોરસમાં આંકડો મુકવાનો પ્રશ્ન અને જવાબ આપ્યો છે જરુર જૂવો.


https://www.techvechpro.com/2021/06/ganit-sval-javab.html

https://www.techvechpro.com/2021/06/ganit-sval-javab.html


ગણિત ગમ્મત સાથે જ્ઞાન પણ વધારો થતો હોય છે માટે આપણે વારાફરતી બધા જ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ વચ્ચે સેતુ સમાન કોયડા ઉકેલવા માટે મથવું જોઈએતર્કશક્તિ વિકસાવનારા કોયડા તથા મગજમારી ના વિવિધ કોયડા અહી મુકવામાં આવતા હોય છે મારા whatsapp ગ્રુપમાં સમયાંતરે અમુક દિવસે આવા ઘોડા ઉછેર કરવામાં આવતા હોય છે જો તમને આવા ફોટા માં રસ પડતો હોય તો અમારા whatsapp ગ્રુપમાં અચૂક જોડાશો હું whatsapp ગ્રુપની લીંક તમે જેવી તમારા બ્લોગને ઓપન કરશો તો તરત જ દેખાશે અને તેમાં તમારે જોડે જવાનું રહેશે અમે ક્યારેય કોઈની whatsapp ગ્રુપમાં એડ કરતાં નથી જે મિત્રો જોડાવા માંગતા હોય તેમને જાતે જોડાવાનું રહેશે  


ગણિત ગમ્મત તથા ફટાકડા માટે અમારી અમારી લંકામાં સાચવી રાખો અમારા whatsapp માં જરૂર જોડાવો અહીં તમને સરવાળા નો ફોટો મુકવામાં આવે છે જે બાળકને સરવાળા આવડે છે તે વાળ માટે મજાનો પડ્યો છે છતાં પણ અઘરો છે નાના-મોટા તમામ લોકોના જુદા જુદા પડતા મૂકવામાં આવે છે આજે વધતા કાર એટલે કે સરવાળા નો કોડ મૂકવામાં આવે છે એક ખાસિયત છે તમારે એક જ સંખ્યા નો ઉપયોગ કરવાનો છે એટલે કહેવાનો મતલબ એ અંક એક જ હોવો જોઈએ કે તમે બે પસંદ કરો તો બધા જ ખાનામાં પસંદ કરવાનું છે સાત પસંદ કરો તો તમામ ખાનાઓ ફક્ત સાત જવાબ આપવો જોઈએ આ ખરેખર અઘરો છે એને વિચારશીલ ખોટો છે આવા કોયડા ઉકેલવા થી આપણી વિચારશક્તિ તર્કશક્તિ માં ઘણો વધારો થતો હોય છે ફરી વાર ધ્યાન આપજો તમે તો એક જ સંખ્યા પસંદ કરી શકશું દરેક ખાનામાં મૂકવાથી છેલ્લે જવાબ તો 500 જ આપવો જોઈએ આ ખાસ યાદ રાખજો અને તમામ મિત્રો ને કેજો જુદી જુદી સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરવાનું નથી જે આંક લો તે જ અંકનો તમામ ખાનામાં ઉપયોગ કરવાનો છે અને છેલ્લે સરવાળો તો 500 થવો જોઈએ
ચોરસમાં આંકડો મુકવાનો પ્રશ્ન અને જવાબ આપ્યો છે જરુર જૂવો.ચોરસમાં આંકડો મુકવાનો પ્રશ્ન અને જવાબ આપ્યો છે જરુર જૂવો. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR