તમારી નેમ પ્લેટ, લોગો કે ઇમેજ બનાવો આસાની થી માત્ર નામ ટાઈપ કરો એટલે તૈયાર થશે આકર્ષક ડિઝાઇન પોપ્યુલર એપ

 તમારી નેમ પ્લેટ, લોગો કે ઇમેજ બનાવો આસાની થી માત્ર નામ ટાઈપ કરો એટલે તૈયાર થશે આકર્ષક ડિઝાઇન  પોપ્યુલર એપ 


મહત્વપૂર્ણ લિંક

તમારી નેમ પ્લેટ, લોગો કે ઇમેજની આકર્ષક ડિઝાઇન બનાવતી પોપ્યુલર એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


તમારી નેમ પ્લેટ, લોગો કે ઇમેજ બનાવો આસાની થી માત્ર નામ ટાઈપ કરો એટલે તૈયાર થશે આકર્ષક ડિઝાઇન પોપ્યુલર એપ


https://www.techvechpro.com/2022/02/name-plate-mobile-phone-app-dowanload.htmlતમારી નેમ પ્લેટ, લોગો કે ઇમેજ બનાવો આસાની થી માત્ર નામ ટાઈપ કરો એટલે તૈયાર થશે આકર્ષક ડિઝાઇન પોપ્યુલર એપ જે મિત્રોને મોબાઈલ નો ઘણો બધો શોખ હોય ને મોબાઈલ માં થતી પ્રવૃત્તિ કરવાની ઘણી બધી ઈચ્છાઓ થતી હોય છે તેવા મિત્રો માટે ઉપયોગી એપ્લિકેશન મૂકવામાં આવી છે આ એપ્લિકેશનની મદદથી તમે તમારા નામની પ્લેટ બનાવી શકો છો તમારું નામ કોઈ પણ હોય તમે કોઈપણ ભાષામાં લખી શકો છો તમારા નામ મુજબ તમે તમે સરસ મજાની પ્લેટ મૂકી શકો છો અને બનાવી શકો છો અમુક મિત્રોને whatsapp માં સ્ટેટસ મૂકવાનું ને પ્રોફાઈલ પિક્ચર મૂકવાનું અથવા વધારે બદલ ઘણો બધો શોખ હોય છે પણ તેના માટે તેમની ઇમેજ એ મળતી નથી પોતાના નામની મેં જો ની ડિઝાઇન કેવી રીતે જાતજાતની બનાવી અહીં આપેલી એપ્લિકેશન તમે તમારા નામની સરસમજાન એક જાતની ડિઝાઇન બનાવી શકો છો અને તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો પોતાના નામની સાથે સાથે પોતાના પરિવારને પોતાના મિત્રોની પોતાના દોસ્તારોની સરસ મજાની બનાવી શકો છો અને તેમની મોકલી પણ શકો છો કોઈ મિત્ર નો જન્મદિવસ હોય તેના માટે તમારે કોઈ યાદગીરી હોય તેમના નામની પ્લેટ બનાવી સરસ મજાની આકર્ષક ડિઝાઈન બનાવી હોય તો તમે બનાવીને મોકલી શકો છો અને તેમને ખુશ કરી શકો છો જે જે મિત્રોને એવા ઘણા બધા લોકો તમામે તમામ મિત્રો માટે આ ખૂબ જ ઉપયોગી એપ્લિકેશન વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે 


તમારી નેમ પ્લેટ, લોગો કે ઇમેજ બનાવો આસાની થી માત્ર નામ ટાઈપ કરો એટલે તૈયાર થશે આકર્ષક ડિઝાઇન પોપ્યુલર એપ

જે મિત્રોને લોગો બનાવવાનો ખૂબ જ શોખ હોય છે કે જે મિત્રો ને મુકવા લોકોની આકર્ષક ડિઝાઇન બનાવવાનો અને તેને શેર કરવાનો ઘણો બધો શોખ હોય છે લોકો બનાવવા માટે બેસ્ટ એપ્લિકેશન મૂકવામાં આવી છે તેને જાતજાતના લોકો બનાવી શકો છો અને તેની મોકલી શકો છો અમુક મિત્રોને લોકો ની ડિઝાઇન બનાવવા ઘણા બધા સારી એપ્લિકેશન ન મળવાને કારણે હતાશ થઇ જતા હોય છે તો હતાશ થવાની જરૂર નથી તમારી અદા થયા વગર આ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરીને જતા લોકો ની ડિઝાઇન બનાવી શકો છો એટલે સાથે મૂકવામાં આવી છે નીકળેલી આકર્ષક ડિઝાઇન મૂકવામાં આવી છે સરસ એપ્લિકેશન શેર કરી રહ્યાં છીએ જેમાં તમને લોકોને ખુબ જ મજા આવશે અને સરળતાથી ફટાફટ લોકો બની જશે તો જે મિત્રોને લોકોના શોખ હોય લોકો બનાવવાનો ખૂબ જ ઇચ્છા હોય તેવા મિત્રો માટે આકર્ષણ ડિઝાઇનનું વેરાયટીનો વેરાઈટી લગતી ઘણી બધી ડિઝાઇનો અહીં મૂકવામાં આવેલી છે અને એપ્લિકેશનની મદદથી તમે મજાના લોકો બનાવી શકશો 

તમારી નેમ પ્લેટ, લોગો કે ઇમેજ બનાવો આસાની થી માત્ર નામ ટાઈપ કરો એટલે તૈયાર થશે આકર્ષક ડિઝાઇન પોપ્યુલર એપ

તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી એપ્લિકેશન મુકવાનો એ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તેનો ઉપયોગ પણ સરળતાથી તમે કરી શકો છો તમે તમારું નામ ટાઈપ કરવાનું રહેશે બાકીનું બધું કામ ઓટોમેટીક એપ્લિકેશન કરશે તમારી ભક્તિ ડિઝાઇન પસંદ કરવાની રહેશે બાકીનું બધું કામ ઓટોમેટીક એપ્લિકેશન જ કરશે તો તમારે તમારૂં નામ ટાઈપ કરો એટલે તમારો હતો તે માટે માટે તૈયાર થઈ જશે સરસ મજાની ઓટોમેટીક આપણી કઈ સેટ કરવાનું ન થાય મજૂરી ના થાય બહુ મહેનત કરવાથી લક્ષ્મીજી અને આકર્ષક ડિઝાઈન તૈયાર કરી હતી નેમ પ્લેટની લોકોની સાથે ની એપ્લિકેશન વધુમાં વધુ લોકો મિત્રો સુધી પહોંચી તમે તમારા નામની તમારા મમ્મી પપ્પા નામની તમારા નામની પ્લેટ બનાવવા માંગતા હોય લોકો બનાવવા માંગતા હોય પરિવારના નામની કોટંબી કોઈપણ નામની તમે નેમ પ્લેટ બનાવવા માગતા લોકો બનાવવા માગતા હોય તો ઓટોમેટીક ફક્ત નામ ટાઈપ કરી દેવાનો એટલે તમારી name logo ઓટોમેટીક બની જશે તો ઉપયોગી એપ્લિકેશન વધુમાં વધુ જે લોકો નો ટાઈમ બચી જાય સમય બચી જાય છે અને સરળતાથી લોકોની અપડેટ થઈ જાય સમય બચાવ તીથવા ઉપયોગી એપ્લિકેશન વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચી ને વધુમાં વધુ લોકો આવી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા થાય પોતાનો સમય બચાવીને આકર્ષક ડિઝાઇન જોવા મળી જાતજાતની આકર્ષક ડિઝાઇન નો બતાવતા સરસ મજાની એપ્લીકેશન હોવાથી વધુમાં વધુ મુકવા નો ઉપયોગ કરશે અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે તમે અંગત રસ લે અમારા પ્રોજેક્ટર whatsapp ગ્રુપની લીંક પણ સાથે સાથે શેર કરજો જેથી વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે અમારો પ્રોજેક્ટર 17 વર્ષ ગ્રુપ છે તેમાં માહિતી મૂકતા હોય છે એ માહિતી અન્ય લોકો સુધી પહોંચાડવા તમે અંગત રસ લઈ મોકલજો આવી એપ્લિકેશન આપણા ફોનમાં સપના થતી હોય તો અને પ્લે સ્ટોરમાં જઈ એની એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવા પ્રયત્ન કરી શકાય છે 

તમારી નેમ પ્લેટ, લોગો કે ઇમેજ બનાવો આસાની થી માત્ર નામ ટાઈપ કરો એટલે તૈયાર થશે આકર્ષક ડિઝાઇન પોપ્યુલર એપ

તમારી નેમ પ્લેટ, લોગો કે ઇમેજ બનાવો આસાની થી માત્ર નામ ટાઈપ કરો એટલે તૈયાર થશે આકર્ષક ડિઝાઇન પોપ્યુલર એપ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR