પિરામિડ કોયડામાં પ્રશ્નાર્થની જગ્યાએ કઈ સંખ્યા આવશે ? તે શોધો પછી જવાબ ચેક કરો

 પિરામિડ  કોયડામાં પ્રશ્નાર્થની જગ્યાએ કઈ સંખ્યા આવશે ? તે શોધો પછી જવાબ ચેક કરોમહત્વપૂર્ણ લિંક

પિરામિડ કોયડો ઉકેલવા માટે અહીં ક્લિક કરો


પિરામિડ કોયડા નો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

પિરામિડ કોયડામાં પ્રશ્નાર્થની જગ્યાએ કઈ સંખ્યા આવશે ? તે શોધો પછી જવાબ ચેક કરો

https://www.techvechpro.com/2022/02/piramid-koyada-no-javab-shodho.html

https://www.techvechpro.com/2022/02/piramid-koyada-no-javab-shodho.html


પિરામિડ કોયડામાં પ્રશ્નાર્થની જગ્યાએ કઈ સંખ્યા આવશે ? તે શોધો પછી જવાબ ચેક કરો

મિત્રો એ આ પિરામિડ ને લગતો ખરડો મૂકવામાં આવે છે જૂના વખતમાં તમે ઇજિપ્તના પિરામિડ તમે એની વાર્તાઓ સાંભળવી છે તથા તેના ઇતિહાસમાં તેની વિશે જાણીએ છીએ પિરામિડ નો આકાર આપણે સૌ જાણીએ છીએ પિરામિડનો આકારની ચેતી ચડતા ક્રમ અને ઉતરતા ક્રમમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ નહીં પિરામિડ ના રૂપમાં કોયડો મૂકવામાં આવે છે થોડો જોતાની સાથે જ તમને સાવ સહેલો લાગશે પણ તમે જ્યારે જવાબ જોશો તો તમારી જવાબ આપવામાં ઘણી બધી મુશ્કેલી થશે અમુક વર્ષો લાગતાં હોય છે અને ખૂબ જ અઘરા લાગતા કોઈડા સફેદ હોય છે એ બાબત પણ તમારી તર્કશક્તિ અને બુદ્ધિશક્તિ ની પરીક્ષા થઈ જતી હોય છે તમે જ્યારે એમ લાગતું કે આપણે સરળતાથી ફટાફટ જવાબ આપી શકશો તે તો ખરેખર અઘરું હોય છે અને જે અઘરો લાગતો ઘણીવાર ખૂબ જ ભારે લાગતો ભોળો ચહેરો સાફ હોય છે આદિવાસી સમયે આપણે ઘણી બધી ભજન માં મૂકી જતા હોય છે અને પોતાની તરફ તેની બુદ્ધિશક્તિ જવાબ આપી શકતા નથી તો એ ઘોડો મૂકવામાં આવી છે તે પણ એવો જ છે તમને અમુક વાર વિચાર શક્તિ માંગી લેતી હોય છે પિરામિડ પ્રકારનો જવાબ ખરેખર આપવા માટે મહેનત કરવી જે મથામણ કરવી જોઈએ અને પછી જવાબ જોઈએ એનો જવાબ ડાયરેક્ટ ના જોઈ લેવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે પેલા પૂરેપૂરી મહેનત કરો ખૂબ જ જવાબ જો જો જો સુધી જવાબ ના મળે તો જ મહેનત કરી લેવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે અને છેલ્લી જવાબ જોવા માટે વિનંતી 

પિરામિડ કોયડામાં પ્રશ્નાર્થની જગ્યાએ કઈ સંખ્યા આવશે ? તે શોધો પછી જવાબ ચેક કરો

અહીંયા પિરામિડ નો ફોટો મુકવામાં આવે છે તમે બધા અંકો નો સરવાળો કરશો તો અંકોનો સરવાળો કરતા જશે તેમ તેમની જવાબદારી સમજે પડતી જશે જવાબ સીધો જ કશુંક ની ગણતરી કરશો તમે જવાબ ન પડે પણ તમામ કોલેજો સરવાળો કરતા જશો તો તમે ઓટોમેટીક જવાબ મળી જશે પ્રશ્નાર્થ ની જગ્યાએ કયો જવાબ આવી તે ખૂબ જ વિચારવા લાયક છે પિરામિડ સૌથી નીચેની લાઈન પિરામિડમાં તેનાથી નીચેથી ઉપરની લાઇન પછીથી નીચેથી ત્રીજા નંબરે નીચેથી જોતાં એ મને એમ સરવાળો કરતા જવાનું જેમને સરવાળો કરતા જશો તેમ તેમ તેમની જવાબદારી નજીક પહોંચી જઈશું આમ કરશો કે તમે તેનો જવાબ તમે ઓટોમેટિક આવી જશે તમારે બહુ વિચારવાની જરુર જ નથી પડી પિરામિડ પ્રકારના જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ whatsapp પર મુકવામાં આવતા હોય છે તેમાં તમે જોડાયેલા છે તો તેમને સમયાંતરે વાઘોડા મળતા રહેશે પિરામિડ પ્રકારના ખવડાવો મેળવવા માટે ઉપયોગી માહિતી માટે રાખજો અને વધુમાં વધુ મિત્રો સુધી શેર કરજો 

પિરામિડ કોયડામાં પ્રશ્નાર્થની જગ્યાએ કઈ સંખ્યા આવશે ? તે શોધો પછી જવાબ ચેક કરો

બાળકો બુદ્ધિશક્તિ ની છાતી વધારવા માટે વિવિધ પ્રશ્નો અને કોયડાઓ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ વિદ્યાર્થીઓમાં પણ જ્યારે સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર જેવી ક્રિયાઓ શીખતા હોય ત્યારે ઘોડાઓનો ઉપયોગ કરતા હોય છે જે બાળકો સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર આવી ક્રિયાઓ ઉપયોગ કરતા હોય છે ત્યારે તેઓ ઘોડા નો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ અને ઘોડા નો જવાબ આપતા હોય છે બાળકોમાં જ્યારે જ્યારે એવોર્ડ આપવાની જરૂર પડતી હોય છે ત્યારે ઘણી બધી મુશ્કેલી નો સામનો કરતા હોય છે અને નાના બાળકો પોતાના સ્વરૂપમાં જલદી જવાબ નથી આપી શકતા કેમ કે તેમની વિચારશક્તિ એટલી બધી જ નથી હોતી વિચાર શક્તિ કિલ્લાઓ માટે ગોડાઉન ખૂબ જરૂરી છે નાના બાળકોમાં વિચારશક્તિનો વધુમાં વધુ વિકાસ થાય તે માટે આનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી આવા ફોટા મોકલવા જોઈએ પ્રોજેક્ટર whatsapp પર જે મિત્રો ના જોડાયા હોય તે મિત્રો ને જોડાઈ જવા અને આવા કોયડા અને જવાબ આપવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે તમારી આસપાસ કોઈપણ મિત્રો ને એવા ગણિત આતો પિરામિડ ને લગતા ઘોડાનો રસ ધરાવતા હોય તો તેવા તમામે તમામ રસિક મિત્રો સુધી પહોંચાડશો 

પિરામિડ કોયડામાં પ્રશ્નાર્થની જગ્યાએ કઈ સંખ્યા આવશે ? તે શોધો પછી જવાબ ચેક કરો

પિરામિડ કોયડામાં પ્રશ્નાર્થની જગ્યાએ કઈ સંખ્યા આવશે ? તે શોધો પછી જવાબ ચેક કરો Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR