ધોરણ ૧ થી ૧૨ના હોય લર્નિંગ વિડિયો મોબાઈલ ફોન માં જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટ

ધોરણ ૧ થી ૧૨ના હોય લર્નિંગ વિડિયો મોબાઈલ ફોન માં જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટ


મહત્વપૂર્ણ લિંકધોરણ ૧ થી ૧૨ના હોય લર્નિંગ વિડિયો મોબાઈલ ફોન માં જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટ

ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણતા તમામ વિદ્યાર્થી માટે સૌથી મહત્વની ઔષધિ અહીં ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણતા તમામ વિદ્યાર્થીને કરી બેઠી ને ઓનલાઇન શિક્ષણ મેળવવા માટે હોમ લોન ના તમામ વિડિયો મૂકવામાં આવે છે આ પોસ્ટ અમે ઘેર બેઠા પાડી શકાય તેવા ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરેલા વ્યક્તિના તૈયાર કરેલા નહીં જેમ કે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હોય તો તેની ગુણવત્તા પણ ખૂબ જ ઊંચી હોય છે અને તેમાં ભૂલ રહિત ભણાવવામાં આવતું હોય છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બન્યા હોય તો તેની ગુણવત્તાની ચકાસણી કરી શકાતી નથી માટે અહીં આપેલા વીડિયો ખરેખર ખૂબ જ ઉપયોગી અને તો તમામ ધોરણના હોવાથી દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીને ખૂબ જ ઉપયોગી થતા હોય છે અહીં આપવામાં ધોરણ એક ના તમામ વિષય ના વિડીયો છે તેવી જ રીતે ધોરણ બે ના પર તમામ ધોરણના વિષયના વિડીયો છે ધોરણ-12માં અઠવાડિયામાં બે દિવસ રજા આપવામાં આવે છે અઠવાડિયાના સાત દિવસમાં એક રવિવારની રજા તમામ ધોરણની હોય છે જ જાહેર રજાના દિવસે અમરેલી ના વિડીયો માં રજા હોય છે અહીં મુકવામાં આવેલા વિડીયો ખરેખર તમામ બાળકોને ઉપયોગી હોય છે બાળક જ્યારે ફ્રી હોય ત્યારે જોઈ શકીએ છીએ તેને જ્યારે કે કોઈ સમયે મુસાફરી દરમિયાન નીકળ્યા હોય અને બાળકને અભ્યાસ કરવો હોય તે કેવી રીતે કરી શકીએ તો શું તેની ના વિડીયો બતાવી ને તેનો જૂનો અભ્યાસક્રમ હોય તેવા કોના કરાવી શકાય તો તમામ ભાઈઓને વિનંતી કે જ્યારે તમે ફ્રી હોય કોઈ જગ્યાએ એવી જગ્યાએ બેઠા હોય ખેતરમાં ગયા હોય ખેતરમાં જ્યારે કોઈ સુવિધા ન હોય તેવા સમયે બાળકોને ભણવા માટે સૌથી અગત્યની મહત્વપૂર્ણ છે કે ખેતરમાં બેઠા બેઠા બાળકો અભ્યાસ કરી શકે છે જેમાં મોબાઇલ સિવાય કશાની જરૂર પડતી નથી બેઠા બેઠા તેના ધોરણ ના તમામ વિષય ના તમામ પાઠ ના વિડીયો ઘરે બેઠા જોઈ શકે છે અને તમામે તમામ વિશે કરે કરી શકે છે એવી જગ્યાએ આપણે જતા હોય બસમાં બેઠા હોય અને મુસાફરી કરતા હોય તો તેવા સમયે ભણવા માટેની સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે ઓનલાઇન આ તમામે તમામ ધોરણ ના તમામ વિડિયો અહીં એક જ જગ્યાએ મૂકવામાં આવે છે તેથી બાળકને ગમે ત્યારે ગમે તે વિષે ભણી શકે છે.અહીં તારી હું જ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમામ વિશે તમામ ધોરણ એક સરસ મજાની પોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે જે તમે સરળતાથી શોધી શકશો ને જોઈ શકશો જ્યારે જ્યારે બાળકને ભણવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે સરળતાથી બની શકે તે માટે સૌથી અગત્યની આ પોસ્ટ છે વધુમાં વધુ બાળકો નો ઉપયોગ કરે ઘરે બેઠા ઓનલાઇન શિક્ષણ મેળવી પોતાના જ મોબાઈલમાં ઈન્ટરનેટ ની જ્યારે સગવડ થાય ત્યારે જોઈ શકે છે માટે જ્યારે કોઈ બાળકને ટીવી ની સગવડ ના હોય અને ટેલિવિઝનના તેમાં બાળકો માટે આ એક સૌથી અગત્યની ની સારામાં સારી પોસ્ટ છે તેવા વધુમાં વધુ બાળકો સુધી પહોંચે તેવા પ્રયત્નો કરવા અને તમામ વિડીયો એક સાથે જોવા માટેની આવી પોસ્ટ તમને ક્યારેય નહીં મળે એ બાળકને શિક્ષણ માટે સૌથી મહત્વનું ભાગથી ત્યારે બાળકો શાળામાં જઈ શકે નહીં તેવા સમયમાં ઘરે બેઠા ઓનલાઇન શિક્ષણ મેળવવા માટે સૌથી મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતા વિડીયો એક જગ્યાએ કલેક્શન કરવામાં આવી છે તમામે તમામ ધોરણ તમામે તમામ વિશે બહુ જ કલેક્શન એકસાથે અહીં તમને જોવા મળશે દરરોજ દરરોજ અહીં વિડીયો અપડેટ કરવામાં આવે છે એવી જોતા રહેવાનું જેમ જેમ તારીખો આવતી જાય છે તેમ તેમ નવા નવા વિડીયો મુકવામાં આવતા જશે એક વાર આ લીંક સેવ કરી લેશો તો કાયમ માટે ઉપયોગી થશે 


 હોમ લાઇનિંગ ના વિવિધ વિડિયોનું સંકલન કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ આ પોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે નહીં તમે ધોરણ એક થી માંડીને ધોરણ ૧૨ સુધીના તમામ વિશેનું એક જ જગ્યાએ મળી જાય તે તુ સાથે અહીં પોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે ધોરણ એક ના તમામ વિડિયો અઠવાડિયાં આધારે રવિવારે રજા હોય છે તે સિવાય ધોરણ એક અને બે મો દ્વારને ગુરુવાર બંને દિવસ રજા જોવા મળે છે એ સિવાયના બાકીના તમામ દિવસો ના વિડીયો ધોરણ 1 ના દાખલા ધોરણ બે ના ગુરુ અને રવિવાર ત્રણવાર સિવાયના તમામ દિવસો ના વિડીયો એકસાથે અહીં જોવા મળશે એ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી કલેક્શન છે ધોરણ ત્રણ ના ગુજરાતી ના વિડીયો ધોરણ ચાર ના પર્યાવરણ ના વિડીયો તથા ધોરણ પાંચ રણના તમામ વિશે ના વીડીયો આપો જોવા મળશે તમે તારીખવિષય જોઈ શકો તે માટે સમગ્ર લિંક બનાવવામાં આવે છે ફોન 4 ના ગુજરાતી ના વિડીયો ધોરણ 4 ના ગણિત ના વિડીયો ધોરણ ચાર ના પર્યાવરણ ના વિડિયો ના તમામ વિડિયો ધોરણ ૪ ના બાળકો સુધી પહોંચાડવા માટે આ ખાસ છે તેવી રીતે ધોરણ પાંચ ના તમામ વિડિયો ધોરણ 5 ના ગુજરાતી ના વિડીયો ધોરણ પાંચ ના ગણિત ના વિડીયો ધોરણ પાંચ ના પર્યાવરણ ના વિડીયો ઓનલાઇન ધોરણ પાંચ ના તમામ વિડિયો મળી જાય તે માટે આ ખાસ ઉપયોગી છે તેવી જ રીતે ધોરણ છ ના તમામ વિષયોના અમરેલી ના વિડીયો ધોરણ 6 ના ગુજરાતી ના અમરેલી ના વિડીયો મળી જશે તો ના ગણિતના અવની ના વિડીયો પણ મળી જશે બાળકોને ધોરણ 6 ના બાળકો ને તકલીફ ના પડે તે માટે તમામ આમ આવશે તેવી ધોરણ સાત ના તમામ બાળકોને ઉપયોગી થાય તેવા હુમલાની ના વિડીયો આપો હું તમને મળી જશે એવી સંકલન કરીને બનાવવાની રીત છે ને તમારે તમામ ના વિડિયો તારીખ એક સાથે મૂકવામાં આવે છે જેથી તમારી જ્યારે જીવ વીડીયો જોવોછે તમે જોઈ શકશો ધોરણ ૮ ના તમામ વિષયના મુકવામાં આવશે ધોરણ 8 ગણિત વિષય હોય કે ધોરણ આઠ નુ ગુજરાતી વિષય હુમલાની ના તમામ વિડિયો તમે જોઈ શકશો ધોરણ આઠ અંગ્રેજી વિષય અમારી જોડે હોય કે ધોરણ 8 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિશે ના વીડિયો જોવા હોય તો પણ અહીં આ એક જ તમને મળી રહી છે તમારે અન્ય કોઈ જગ્યા શોધવાની જરૂર નહિ પડે એને કોઈ મેળ નહી પડે ફક્ત તારીખ મુજબ વિશે મુજબ તમામ તમામ તમામ તમામ રાજકોટ ના વિડીયો એક જગ્યાએ જોવા માટેની સૌથી અગત્યની મહત્વપૂર્ણ અંગ છે વિદ્યાર્થી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે તમારે તો ના વિડીયો જોવા હોય તો ગત વર્ષના વિડીયો જોવો હતો પણ સરસ મજાની આપવું છે તેથી તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ શિક્ષકો માટે ભોજપુરી હતી વધુ વિડિયો જોઈએ તે જ રહે મૂકવામાં આવે છે આ વિડીયો જોવાથી બાળકોને ઘરે બેઠા ઓનલાઇન શિક્ષણ મેળવી શકતા હોય છે બાળકોને જ્યારે ટીવી માં જવાનો કંટાળો આવતો હોય તેવા તમામ બાળકો અહીં ઘરે બેઠા જ અમારી લિંક દ્વારા પણ શકતા હોય છે જે બાળકો પાસે ટીવી હોય પણ તે સમયે તેવી ચાલતી હોય પણ હોમ નહીં ચાલતું હોય છે સમયે સમયે એને પોતાના હોય અથવા ના જોઈ શક્યો હોય તે બાળકો પચાસના ધરાવે છે પણ વિજય વિષયમાં કોઇ પણ પાઠ જોવાનું નહીં જાય એ માટે ખાસ ઉપયોગી તમામ હોળી ના વિડીયો મૂકવામાં આવ્યા છે જે વીડિયો જોઈ તમે આગળનો અભ્યાસ કરી શકશો અને જે જુનો અભ્યાસ બાકી હોય તો પણ ગમે ત્યારે તમે જોઈ શકો છો અહીં આવી પોસ્ટ છે કે ગયા મહિનાના કોઈ પાઠ તમે કાચો રહી ગયો હવે તેના પ્રશ્નોના જવાબ ન આવડતા હોય તો પણ તમે અહીં જોઈ શકો છો માટે આવી ઉપયોગી લિન્ક તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવી જોઇએ બાળકોને સાચી સમજણ આપવી જોઈએ તમામે તમામ વિડીયો એક સાથે જોવા માટેની સૌથી મહત્વની નગર તેની અલગ છે તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચે તેવા પ્રયત્ન કરજો દરેકે દરેક બાળક શિક્ષણમાં પણ કાચું રહી જઈએ પણ બાળક પ્રશ્નોના જવાબ ના આવડે તેઓના રહી તમામે તમામ બાળકોનો અભ્યાસ સારો થાય તમામે તમામ વિશે સફળતા મેળવી તે તું રહી હોય તમામે તમામ વિડીયો એક સાથે મૂકવામાં આવ્યા છે તો જે તે વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડજો ધોરણ ૧ થી ૧૨ના હોય લર્નિંગ વિડિયો મોબાઈલ ફોન માં જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટ


ધોરણ ૧ થી ૧૨ના હોય લર્નિંગ વિડિયો મોબાઈલ ફોન માં જોવા માટે મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR